• Haberler
  • Memur
  • Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi yayımlandı

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınavların mevzuat hükümlerine uygun ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi'ni yayımladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınavların mevzuat hükümlerine uygun ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi"ni yayımladı. Bu rehber, adayların sınav süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Rehber, 23 Mayıs 2024 saat 15:36'da yayımlandı.

 

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gereğince sözleşmeli öğretmenlik alımında sözlü sınav yapılacak. Bu sınav, öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmeyi amaçlıyor.

Sınav süreci ve aday seçimi

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylar arasından, KPSS'de ilgili puan türünde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, sözlü sınav için yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sınava alınacak.

Sözlü sınav soruları elektronik kura yöntemiyle belirlenecek. Komisyon, adaylara yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kâğıdının çıktısını alacak. Soru cevap kâğıdında, üç ana başlıktan sorular yer alacak:
1. Alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması.
2. Genel kültür.
3. Eğitim bilimleri.

Sınavda kamera kaydı

Sınav salonlarında adayların isimleri ve T.C. kimlik numaraları yerine, sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak. Adaylar, komisyon üyelerine kimlik belgelerini ibraz etmeyecek. Ayrıca, sınav esnasında kamera kaydı alınacak. Adaylara, sınavda en fazla 45 dakika süre verilecek.

Şeffaflık ve güvenlik

Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla, adayların verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak ve adayların cevaplarını soru cevap kâğıdına el yazıları ile yazmaları istenecek. Adaylar, cevaplarını yazıp imzaladıktan sonra bu kâğıdı komisyona teslim ederek sınav salonundan ayrılacak.

Değerlendirme ve puanlama

Adayların sözlü sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak. Adayların cevaplarını soru cevap kâğıdına yazmaması, yazılıp imzalanmaması veya kâğıdın usulüne uygun olarak komisyona teslim edilmemesi durumunda, bu eksiklikler komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Sınav merkezleri ve sonuçların duyurulması

Sözlü sınavlar, 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Sözleşmeli öğretmen adayları için bu rehber, sınav sürecini daha iyi anlamalarına ve hazırlıklarını daha etkin yapmalarına yardımcı olacak. Sınavın şeffaf, adil ve güvenli bir şekilde yürütülmesi, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Ayrıntılı bilgi ve rehbere ulaşmak için tıklayın.

 

Bakmadan Geçme