• Haberler
  • Memur
  • Sayıştay: Dolu müdür kadrolarına tedvir amacının dışına çıkmış

Sayıştay: Dolu müdür kadrolarına tedvir amacının dışına çıkmış

Sayıştay raporlarına yansıyan personel sorunları arasında dolu kadrolara tedviren görevlendirmelerin yaygınlaşmasıdır.

Bu çerçevede birçok belediyede, dolu olan müdür kadrolarına tedviren görevlendirmeler yapılmıştır. Bu tür uygulamalar birçok belediyede sıradan hale getirilmiştir. Belediyelerde görevden alınayan ama yanlış iş yaptıramadığı müdürleri kenara iterek yerlerine başka memurları, sözleşmeli personeli veya işçileri görevlendirmektedir. Yapılan işlemin yanlışlığı en az ilgilenilen unsur haline gelmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tedviren atamaya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 99 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde ise; asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesinin mümkün olduğu düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, bir görevin tedviren gördürülmesinin istisnai bir durum olduğu ve bu usulün kanunda belirtilen şartlara haiz personel bulunmadığı koşullarda uygulanabileceği anlaşılmaktadır. Bir görevin tedviren gördürülebilmesi için öncelikle ilgili kadronun boş olması gerekmekte, kadronun boş olması durumunda ise görevin öncelikle vekil veya yardımcılar vasıtası ile gördürülmesi gerektiği açıktır.

Sayıştay raporlarında personel işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Beşiktaş Belediyesi'nde tedviren atamaların yapıldığı 7 adet müdür kadrosu dolu olduğu ve kadroları işgal eden personelin belediyedeki görevine fiilen devam ettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu tespit sonrasında, kamu idaresi cevabında özetle; belediyede söz konusu tebliğ hükümleri doğrultusunda tedviren atamalar yapıldığı, tespit olunan hatalı işlemlerin düzeltilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, herhangi bir zaruri durum olmamasına rağmen ilgili kadrolara yapılan tedviren atamaların hukuka ve kamu menfaatlerine uygun olmadığı düşünülmektedir. İyi de niçin ısrarla bu tür görevlendirmeler devam ediyor diye soracak olursanız, itirazsız imza atılması diyebiliriz.

Bakmadan Geçme