• Haberler
  • Memur
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere rotasyon maddesi yer alacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere rotasyon maddesi yer alacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, öğretmenlerin yer değişikliği ile ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor.

TBMM'ye yasa teklif olarak gönderilmesi beklenen Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı, öğretmenlerin yer değişikliği ile ilgili detaylı düzenlemeleri de ihtiva edilyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nda yer alan 18. madde, öğretmenlerin yer değişikliği ile ilgili detaylı düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemeler arasında, öğretmenlerin atandıkları okulda en az üç yıl, en fazla 12 yıl görev yapma zorunluluğu bulunuyor. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeler yıl içinde herhangi bir dönemde gerçekleşebilirken, diğer mazeretlere bağlı değişiklikler yarıyıl veya yaz tatili döneminde yapılıyor. Atamalar, öğretmen ihtiyacı ve tercihe göre hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor. Öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde adil bir atama sağlanması ve hizmet puanlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

İşte taslakta yer alan maddeler ve yeni rotasyon prosedürleri:

Öğretmenlerin Yer Değişikliği

Madde 18:Öğretmenlerin yer değişikliği ile ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

1. Yıllık Atama Planı:
   - Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır.

2. Görev Süresi:
   - Öğretmenlerin, atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim öğretim yılı, aynı eğitim kurumunda ise en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır.

3. Mazeret Durumları:
   - Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl içerisinde herhangi bir döneme bağlı olmaksızın yapılabilir. Diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatili döneminde gerçekleştirilir.

4. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme:
   - Mazeret durumlarına ve isteğe bağlı yer değiştirmeler, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı ve öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

5. Aylıksız İzin:
   - Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yerine getirilemeyen öğretmenlere, talepleri halinde aylıksız izin verilebilir. Bu öğretmenler, aylıksız izinli olmak kaydıyla bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine tahsis edilmiş boş öğretmen kadrolarına atanır.

6. Atama Süreci:
   - Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. İl/ilçe emrine atama yapılması durumunda görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

7. Norm Kadro Fazlası:
   - Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir. Talepte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe grupları içinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına valilerce resen yapılabilir.

8. Uygulama Esasları:
   - Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, mazeret durumları, hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve ilçe grupları ile ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Değerlendirme ve Etkiler

- Süre ve Rotasyon:Atandıkları eğitim kurumunda en az üç yıl, en fazla 12 yıl görev yapma zorunluluğu, öğretmenlerin farklı deneyimler kazanmalarını ve eğitim kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.
- Mazeret ve İzin:Sağlık ve can güvenliği gibi önemli mazeretler göz önünde bulundurularak yapılan düzenlemeler, öğretmenlerin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşmayı amaçlamaktadır.
- Hizmet Puanı:Yer değiştirme süreçlerinde hizmet puanlarının dikkate alınması, adil ve objektif bir atama sürecini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu düzenlemelerle öğretmenlerin profesyonel gelişiminin desteklenmesi ve eğitim sisteminde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Taslağın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve kanunlaşmasıyla eğitim sisteminde köklü değişiklikler yürürlüğe girmiş olacak.

Bakmadan Geçme