Tüm okul yöneticileri havuza alınacak

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile okul müdürleri ve müdür yardımcılarının atama süreçlerinde köklü değişiklikler getirilmesi hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) taslak aşamasındaki yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının atama süreçlerinde köklü değişiklikler getirilmesi amaçlanıyor. hedefliyor.

Taslak metne göre okul müdürü ve müdür yardımcısı atamalarında önemli değişiklikler öngörülüyor.

 İşte taslakta yer alan düzenlemeler ve yeni atama prosedürleri:

Yönetici Görevlendirme Süreci

Madde 21: Yönetici görevlendirme ile ilgili detaylar şu şekilde düzenlenmiştir:

Eğitim Kurumu Yöneticisi Olarak Görevlendirilme:

Yönetici Adayları: Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına katılacak.

Seçim Süreci: Yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alan adaylar arasından, puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

Değerlendirme: Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak adaylar seçilecek.

Yönetici Yetiştirme Programı:

Başarı Kriteri: Program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Atama: Başarılı olan adaylar, tercihleri ve yazılı sınav puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilecek.

Görev Süresi:

Süre: Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilecek.

Maksimum Süre: Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapılabilecek.

Yeniden Görevlendirme:

Başarı Ölçütleri: Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütlerine göre yeniden görevlendirmeler yapılacak.

Haklar: Görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacak.

Şartlar ve Ölçütler:

Belirleme: Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, görev süresi dolanların yeniden görevlendirilmeleri ve bu görevlendirmelerde esas alınacak başarı ölçütleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Değerlendirme ve Etkiler

Yönetici Havuzu:

Tüm mevcut okul yöneticilerinin yeniden değerlendirilmesi ve yönetici havuzuna alınması, atama sürecinde objektif kriterlerin sağlanmasını hedeflemektedir.

Sınav ve Eğitim:

Yönetici adaylarının yazılı ve/veya sözlü sınavlarla belirlenmesi, ardından yönetici yetiştirme programına tabi tutulmaları, yöneticilerin donanımlı ve eğitimli olmalarını sağlayacaktır.

Bakmadan Geçme