• Haberler
  • Memur
  • Yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunda onaylandı

Yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunda onaylandı

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, yaptığı değerlendirmeler sonucunda yeni müfredatı onayladı. 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, yaptığı değerlendirmeler sonucunda yeni müfredatı onayladı. 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için iletilen tüm görüş ve önerilerin şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirildiğini ve öğretim programlarına yansıtıldığını belirtti. Yeniden gözden geçirilen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandı.

Demirli, yeni müfredat taslağına ilişkin kamuoyundan gelen görüş ve önerilerin alındığı askı sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 9 dersin öğretim programı ile ortak metin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 dersin öğretim programı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 7 dersin öğretim programı 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunulmuştu. Demirli, 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa 67 bin 284 görüş ve önerinin geldiğini belirtti.

Bu süreçte taslak 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendi. Gelen görüş ve önerilerin yüzde 58'inin öğretmenlere ait olduğunu ifade eden Demirli, bu kapsamda yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri geldiğini açıkladı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ve eğitimin diğer paydaşlarından 28 bin 419 görüş bildirildi ve bu paydaşların oranı yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Demirli, gelen görüşlerin üçte birinin ortak metne, altıda birinin ise okul öncesi eğitim programına yönelik olduğunu bildirdi.

Cihad Demirli, askı sürecinin tamamlanmasıyla bildirilen görüş ve önerilerin nasıl değerlendirildiğine dair şu bilgileri paylaştı: "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Bu görüşler, askı sürecinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle her gün paylaşıldı. Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel düzeltmeler yapıldı. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Yeni müfredata ilişkin 26 dersin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta Kurul gündemine alınarak görüşüldü. Yeniden görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti."

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak.

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Bakmadan Geçme