• Haberler
  • Memur
  • Vekaleten bakılan görevlerde ek ödeme detayı

Vekaleten bakılan görevlerde ek ödeme detayı

Vekaleten atanan memurlar, vekalet ettikleri kadro için belirlenen ek ödemenin asli kadrolar için öngörülen ek ödemeden yüksek olması durumunda aradaki farkı alacak.

Vekaleten atanan memurların, vekalet ettikleri kadro için belirlenen ek ödemenin, asli kadroları için öngörülen ek ödemeden yüksek olması durumunda, aradaki farkın ödenmesi gerekmektedir. Bu düzenleme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Vekaleten Atanan Memurlara Ek Ödeme

Vekaleten yapılan atamalarda, ek ödemeden hangi şartlarda yararlanılacağı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirlenmiştir.

375 sayılı KHK'nin ek 9'uncu maddesinde, vekaleten atanan memurlara yapılacak ek ödemelerle ilgili şu hükümlere yer verildi:

"Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir."

Bu hüküm doğrultusunda, bir kadroya vekalet ettirilen memurlara, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin, asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması durumunda, aradaki fark vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecek.

Bakmadan Geçme