Resmi Gazete'de bugün (08.07.2024)

Resmi Gazete'nin 8 Temmuz 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

8 Temmuz 2024 Tarihli ve 32596 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. 

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliklerle birlikte merkezin işleyişinde önemli düzenlemeler yapıldı.

Fırat Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine dair yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte eğitim süreçlerinde güncellemeler ve iyileştirmeler hedefleniyor.

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelik, merkezin faaliyet alanlarını ve işleyişini düzenliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği yayımlandı. Merkezin sanat ve tasarım alanındaki çalışmalarını düzenleyen bu yönetmelik, çeşitli projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği yayımlandı. Sürekli eğitim programlarının işleyişini düzenleyen bu yönetmelik, merkez tarafından sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Anayasa Mahkemesi, 29 Şubat 2024 tarihinde 2019/32487 başvuru numaralı kararı yayımlandı.

19 Mart 2024 tarihinde açıklanan 2019/13403 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı yayımlandı. 

Anayasa Mahkemesi'nin 19 Mart 2024 tarihinde verdiği 2019/25945 başvuru numaralı kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. 

19 Mart 2024 tarihli ve 2020/2264 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı yayımlandı.

2 Nisan 2024 tarihinde açıklanan ve 2019/7966 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yargı ilanları bölümü, çeşitli yargı kararlarının ve mahkeme ilanlarının duyurularını içeriyor.

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları, kamu ve özel sektör tarafından düzenlenen ihale duyurularını kapsıyor.

Çeşitli ilanlar bölümünde, farklı konularda duyurular ve ilanlar yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri, Resmî Gazete'de yayımlandı. 

Bakmadan Geçme