Üst düzey yöneticiler de iş güvencesi hükümlerinden faydalanabilir mi?

Yargıtay, işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunmayan yöneticilerin işveren vekili sayılmayacağına hükmetti.

Yargıtay, çalışma hayatında yankı uyandıracak bir karara imza attı. Yargıtay, üst düzey yöneticilerin de iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceğine hükmetti. Bu karar, özellikle fabrika müdürleri ve personel müdürleri gibi pozisyonlarda çalışanlar için önemli bir emsal teşkil ediyor. 

Örnek Dava

Yargıtay kararına dayanak teşkil eden dava, bir şirketin genel müdür yardımcısının işten haksız yere çıkarıldığı iddiasıyla açtığı işe iade davası oldu. Şirket, genel müdür yardımcısının işe alma ve işten çıkarma yetkisi olduğunu belirterek davanın reddini talep etti. Ancak yerel mahkeme, davanın kısmen kabulü yönünde karar verdi.

Temyiz Süreci ve Yargıtay Kararı

Davanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Yargıtay, genel müdür yardımcısının işveren vekili sayılabilmesi için işyerinin tümünü yönetme ve işe alma-işten çıkarma yetkisine sahip olma şartlarının birlikte aranması gerektiğini belirtti.

Yargıtay’ın kararında şu ifadelere yer verildi:

"... İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekillerinin ikinci grubu, işyerinin bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleridir. İşletmenin bütününü sevk ve idare edenler işveren vekili sayılırken; işyerinin bütününü sevk ve idare edenlerin işveren vekili sayılabilmesi için işe alma ve işten çıkarma yetkisini haiz olması şartı aranır. İşyerinin tümünü sevk ve idare ile işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi birlikte aranır. Bu nedenle, özgür iradesi ile işlem yapamayan yöneticiler iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir."

Kararın Önemi

Bu karar ile şirketlerin fabrika müdürleri, personel müdürleri ve benzeri pozisyonlardaki yöneticilerinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanma hakları netleştirilmiş oldu. Özellikle, işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunmayan yöneticilerin işveren vekili sayılmayacağı ve dolayısıyla iş güvencesi hükümlerinden faydalanabileceğinin altı çizildi.

Bakmadan Geçme