İşveren işçinin ücretini düşürebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, işverenler işçi ücretlerinden herhangi bir şekilde indirim yapamaz. Ücret ödemeleri yalnızca kanunda belirtilen şekillerde yapılması icap ediyor. Ayrıntılar haberimizde.

İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesine göre işçiler, iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Ücretin ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden olmaksızın ödenmemesi halinde ise işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkına sahiptir. Bu durumda işçilerin iş akitleri feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz; bu işler başkalarına yaptırılamaz.

İş Görmekten Kaçınma Süresi

4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesine göre, işçinin ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden olmaksızın ödenmezse, işçi iş görmekten kaçınabilir.

Ücret Ödemesi Şekilleri

İşçiye ücret ödemesi, emre muharrer senet (bono), kupon veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia edilen herhangi bir senetle yapılamaz. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesi, bu tür ödemelerin yapılmasını yasaklamaktadır.

Ücret İndirimine Dair Kurallar

Her türlü işte çalışma sürelerinin yasal olarak daha düşük sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle, ya da İş Kanunu hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucunda işçi ücretlerinden herhangi bir şekilde indirim yapılamaz. İşveren, işçi ücretlerinden eksiltme yapamaz.

Bakmadan Geçme