Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yeniden düzenlendi

İthalatta Haksız Rekabet Tebliği yeniden düzenlendi

  • 92

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi hakkında düzenleme yapıldı. 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan önceki tebliğin yanı sıra, 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında İtalya, İspanya ve Almanya menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesi sonucunda alınan kararlar, 20 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer aldı.

Tebliğe göre, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatına yönelik soruşturmanın tamamlanması sonucunda alınan kararlar tebliğde detaylı bir şekilde açıklandı.

Ayrıca, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlanan "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik soruşturmanın sonuçları da tebliğde yer aldı.

Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlandığı belirtildi.

Yürürlükteki dampinge karşı önlemler, güncellenen tebliğ kapsamında 54.07 ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan ithalatlarda uygulanacak. Soruşturmanın sonuçlarına göre alınan kararlar, Tablo-1 ve Tablo-2 şeklinde ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.

Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi itibariyle, belirtilen önlemlere tabi ürünlerin gümrük idareleri tarafından uygulanmaya başlanacağı belirtildi. Önemli firmalar ve ülkelerin durumu da tebliğde ayrıca vurgulandı.

 

Bakmadan Geçme