Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı

Koç Üniversitesi, Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 132

 

 Koç Üniversitesi, Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle merkezin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri belirleniyor.

Merkezin hedefleri arasında, hidrojen teknolojileri alanında sürdürülebilir teknolojik bilgi üretimi, prototip geliştirme, teknoloji transferine destek, yüksek lisans ve doktora programlarına katkı ve endüstri-üniversite iş birliği öne çıkıyor.

Faaliyet alanları arasında hidrojen üretimi, depolanması, taşınması, yakıt hücresi teknolojileri, bilimsel yayınlar ve patentler ile üniversite-sanayi iş birliği gibi konular yer alıyor.

Yönetmelikte Yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'nu içerirken bunların görev ve oluşumları yönetmelikte detaylarıyla belirleniyor. 

Yönetmelik ayrıca merkezin personel ihtiyacının nasıl karşılanacağına, ekipman ve demirbaşların nasıl kullanılacağına dair de düzenlemeler içeriyor.

 

Bakmadan Geçme