Teknik hizmetler sınıfı personelinin sorunları masaya yatırıldı

Panel ve çalıştayda, mühendislerin ve teknik hizmetler sınıfının mali, sosyal ve özlük hakları ele alındı. Memur-Sen ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen programda sektördeki gelişmeler ve sorunlar masaya yatırıldı.

  • 847

Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfının mali, sosyal ve özlük haklarının ele alındığı Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli ve Çalıştayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Memur-Sen ev sahipliğinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştiren çalıştaya; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra Memur-Sen Yönetim Kurulu, İl Temsilcileri, kamu mühendisleri, teknik hizmetler sınıfı personeli ve alanında uzman birçok davetli katıldı.

Bakan Uraloğlu, sunumunda AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapıya 272 milyar dolarlık yatırım yapıldığını anlattı. Uraloğlu şunları kaydetti: 

 “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, yolcu ve data taşıyoruz. Karayolu, demiryolu, hava yolu, denizyolundaki kapsam ve imkânlarımızı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara İstanbul arasında yeni bir otoyol projemiz var. Kuzey Marmara Otoyolu’nu doğrudan Ankara’ya bağlayacağız. Memur maaşlarını ödemekte zorlanan günlerden 2050’yi, 2070’i planladığımız günlere geldik. Ankara’yı hızlı trenle İzmir’e bağlıyoruz. Bursa’da, Balıkesir’de yüksek hızlı tren çalışmalarımızı kısa zamanda hayata geçireceğiz. Süper Hızlı Tren projemizle Ankara ile İstanbul arasını 80 dakikaya indireceğiz. Yerli ve milli imkânlarımızla 220 km hızla seyreden elektrikli bir hızlı tren yaptık. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 

“Sorunları çözecek irade AK Parti’nin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın iradesidir”

Memur-Sen’in bir hikâyesinin olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı, Yedi Güzel Adamın Aksiyoner Şairi Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anıyorum. Memur arkadaşlarımızın hakları ve sorunları noktasından büyük gayretler gösteriyorsunuz. Eksiklikler ve ihtiyaçlarımız olabilir. Kamuda çalışan bir mühendis ile özel sektörde çalışan mühendislerin imkanları, hakları nelerdir bunları konuşmakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok hakkın teslimini yaptı. Bundan sonrada yine sorunları çözecek, hakları teslim edecek irade yine aynı iradedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdır." dedi.

Güçlü Türkiye için teknik hizmetler sınıfının önemi

Çalıştayın açılış törenindeki konuşmasına 13 Şubat’ta Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sebebiyle hayatını kaybeden emekçilere rahmet dileyerek başlayan Genel Başkan Yalçın, bunun yanı sıra Gazze’de ‘Yüzyılın Soykırımı’na karşı tepkisini ifade etti. İcatları ve icraatları ile hayatı kolaylaştıran, gücü ve kararlılığıyla inandığını yapan başta mühendisler olmak üzere teknik personelinin değerinin bugün daha iyi anlaşıldığını belirten Yalçın, “Fakat bu değeri anlamamız için ne icatların hayatımızdan çıkarılmasını ne de icraatların görmezden gelinmesini beklememeli, emeğin ve emek verenin sorunlarını çözmek için mücadele etmeliyiz. Tam da bu noktada bugün, farklı kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından, akademisyenlerden ve temsilcilerden oluşan sizlerin bir araya gelmesini sağlayan husus da budur. Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin Güçlü ve Büyük Türkiye hedefi için mücadelesini, emeğini ve alın terini görüyor ve bunun hiç kimse tarafından inkar edilemez bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bilişimden Enerjiye, Ulaşımdan Gıdaya, Sağlıktan, Tarım ve Ormana, Turizmden, Çevreye, Madenden, Sanayiye kadar birçok alanda mühendislerimizin, mimarlarımızın eserlerini görüyoruz” diye konuştu.

Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli ve Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.  Programda, mühendislerin ve teknik hizmetler sınıfının mali, sosyal ve özlük haklarını ele alındı. Çalıştaya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile birlikte Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, İl Temsilcileri, kamu mühendisleri, teknik hizmetler sınıfı personeli ve alanında uzman birçok davetli katıldı. Bakan Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapıya yapılan 272 milyar dolarlık yatırımı vurgulayarak sektördeki gelişmeleri paylaştı. Panel ve çalıştayda, Mühendislik Meslek Kanunu, mesleki sorumluluklar, iş sağlığı ve güvenliği ile mali, sosyal ve özlük hakları gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, çalıştayın sonuçları raporlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Yalçın: Sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz

Ali Yalçın, Türkiye'nin vahşi kapitalizm ve emperyalist sömürü düzenine karşı güçlü bir ekonomiyle ayakta durması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin dışa bağımlılığından kurtulabilmesinin ve ekonominin sağlamlığının, insan kaynaklarının gücüne, birikimine ve yeteneklerine dayandığını belirtti. Ayrıca Memur-Sen'in uluslararası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Uluslararası Emek Konfederasyonu'nun Genel Kuruluna katıldığını ve toplu sözleşme masasında olduğu gibi uluslararası alanda da sorumluluklarını bilinçle yerine getirdiklerini vurguladı.

Yalçın, çalışma hayatında mali hakları artırmanın ve sosyal hakları genişletmenin yanı sıra emeklilik döneminde de mali imkanların güçlendirilmesi için verdikleri mücadeleyi işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Bu çerçevede, Memur-Sen’in mücadelesiyle Tazminat Yansıtma Oranlarının 15 puan artırılmasını 3. Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına alınarak hayata geçirmiştik. 6. Dönem Toplu Sözleşme’de kayıt altına aldığımız; ek gösterge düzenlemesi yapılırken, ek göstergeleri 4200’e yükselen mühendis, mimar, peyzaj mimarı ile şehir plancısı ve bölge plancısı personelin tazminat yansıtma oranlarının da adil bir şekilde artırılması ve emekli aylıklarının yükseltilmesi gerektiğini ısrarla belirttik. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde; sosyal taraflardan, üyeden, temsilcilerden ve teşkilatımızdan gelen talepleri sendika yöneticilerimizle istişare ederek teklif haline getirdik. Lisans ve ön lisans mezunu Teknik Hizmet Sınıfında yer alan Tekniker ve teknisyenlerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve adaletsizliğin son bulması için gerek Komisyon aşamasında gerek Genel Kurul aşamasında adaletsizliği dile getirdik. Sesimizin duyulması geç de olsa; adaletsizliğin görüldüğünü ve haksızlığın giderilmesi için doğru adımın atıldığını göstermiştir. 7. Dönem Toplu Sözleşme Toplantı Tutanağı ile 1. Dereceye 3600 ek göstergeyi kayıt altına alan yine Memur-Sen oldu. Düzenleme, sadece ek göstergeleri kapsamamalı, tazminat yansıtma oranlarının da adil ve makul bir seviyede düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Teknik Hizmetler sınıfı personelinin; arazi tazminatının, iş sağlığı ve güvenliği haklarının, büyük proje tazminatının düzenlenmesini; teknik sorumluluk ilave ödeme yapılmasını, mesleki mesuliyet sigortası getirilmesini, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme gibi ödeme unsurlarının artırılmasını ve emeklilik haklarına ilişkin mevzuatta düzenleme yapılmasını teklif ettik.” 

“Tekil düzenlemeler çarpıklığa neden oluyor”

Teknik personele ilave ek ödeme ve arazi tazminatı kazanımlarının çok büyük mücadele ile kazanıma dönüştüğünü belirten Yalçın, 1 milyon üyesi ile tüm hizmet kollarında yetkili Memur-Sen’in görüşleri alınmadan yapılan düzenlemelerin sistem içerisinde çarpıklığa, çalışma hayatında çatışmaya sebebiyet verdiğini dile getirdi.

Ek gösterge düzenlemesi yapılırken üst düzey yöneticilere 3 bin lira ile 12 bin lira arasında ilave iyileştirme yapıldığını, 2011 yılında belirli personelin maaş ücret hesaplama sisteminin değiştirilerek bugünün rakamıyla 10 bin lira ile 15 bin lira arasında yüksek ücret almasına ilişkin düzenleme yapıldığını hatırlatan Yalçın, “Temsil, görev, imza ve cezai anlamda sorumluluğu bulunan, hatta günün şartlarına göre gerekli tedbirlerin alındığı durumlarda dahi sorumluluğu ortadan kalkmayan teknik hizmetler sınıfı personelinin mesleki sorumluluk sigortasının olmaması büyük bir maliyet ve mağduriyet üretmektedir. Teknik hizmetler sınıfı personelinin mesleki ve mali sorumluluklarının sigortalanabilmesi gerekmektedir. Bu noktada Çalıştayımızın mesleki sorumluluklara ilişkin önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizlerin, sorumlulukları devretmenin değil sorumlulukları paylaşmanın tarafında olmamız gerekir. Ayrıca iki önemli hususun da altını çizmek istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusu ile personel yetiştirme, kariyer-liyakat ve usta-çırak ilişkisinin devamlılığını sağlayacak sistemin geliştirilmesi mühendislerin ve teknik personelin arazide, şantiyede, fabrikada, atölyelerde, üretim ve kontrol alanlarında gerek hizmetlerden faydalananların sağlığı gerekse de kendi sağlıkları için son derece önemlidir. Risk alanları içerisinde bulunmalarına bağlı olarak; İş güçlüğü, temininde güçlük ve arazi tazminatı gibi ödemeler; işin sorumluluğuna, önemine ve zorluğuna göre oldukça yetersizdir” şeklinde konuştu.

“Teknik hizmetler sınıfı personelimizin haklarını artırmalıyız”

Sözlerinin sonunda kariyer ve planlama konusunda da özellikle mühendislerin tecrübe, bilgi, birikim ve beceri kriterlerinin gelişmesine bağlı olarak; kariyer basamakları ve mali haklarında artış sağlayacak bir düzenlemenin getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın şunları kaydetti:

“Burada göz ardı edilmemesi gereken bir husus da personel envanterini artırıp daha çok katma değer üretecek uluslararası eğitim, seminer ve sertifika programlarına katılımın önünün açılmasıdır. Güçlü ve Büyük Türkiye hedefine doğru hızla ilerlerken; kamu kurum ve kuruluşlarında teknik personel istihdamının artırılması gerektiği de unutulmamalıdır. Bu çalıştay sadece mali yönden eksiklikleri ya da karşılaştırmaları ele alacak şekilde kısıtlı tutulmamalıdır. Mali yönden hakları artırmanın yolu ve yöntemi bellidir. Fakat bu çalıştay; sorumlulukların, yetkinin, temsilin, görevin, kariyerin hatta tanımlamaların ve konumlandırmaların yeniden ele alınarak geniş bir bakış açısıyla somut verilerin ortaya konduğu bir çalıştay olmalıdır. Çünkü geleceği bugünden öngörmeli daha fazla üretecek daha fazla büyüyecek ve en önemlisi de daha fazla güçlenecek bir Türkiye için yapıtaşı hatta kilit taşı rolünde olan teknik hizmetler sınıfı personelimizin haklarını artırmalıyız. Çalıştay’dan elde edilen bilgi, birikim ve önerileri raporlaştırarak; ilgililere iletecek, toplu sözleşme masasının tarafı olan Memur-Sen olarak ortak çalışmalar yaparak hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.” 

Mühendis ve teknik hizmetler sınıfı kamu görevlilerinin sorunları ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından geçilen Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu moderatörlüğünde başladı ve panelistler; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Yılmaz Çatal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Erkut Gültekin, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile Orman Mühendisleri Odası Genel Başkan Yardımcısı Özgür Balcı sunumlarını yaptı.

Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Çalıştayı’nda ise dört ayrı çalıştay grubu oluşturularak; “Mühendislik Meslek Kanunu”,        Teknik Hizmetler Sınıfında Mesleki Sorumluluk”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Teknik Hizmetler Sınıfının Mali, Sosyal ve Özlük Hakları” başlıkları altında kamu personel sisteminde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar masaya yatırıldı. Mühendis ve teknik hizmetler sınıfı kamu görevlilerinin sorunlarına ilişkin tartışmalar gerçekleştirildi.

Çalıştay ve Panel'in sonucunda elde edilen bilgi, birikim ve öneriler raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak.

 
Yorumlar 1
Teoman 25 Şubat 2024 20:27

Teknik personelin sorumlulukları vardır. Hata yaparsa cezasını çeker. Bir lise öğretmeni öğrencisine öğretemezse ceza almaz. Öğrenci istemiyorsa almıyor diyebilir. Avukat, hakim sabit fikirliydi, ondan kazanamadık diyebilir. Doktor, ameliyatta kalbi dayanamadı, ondan öldü diyebilir. Mühendis ise, bina kendiliğinden yıkıldı diyemez. Hesap hatası yapmıştır. Mühendisler şu ankinden fazlasını hak ediyor.

Bakmadan Geçme