Tasarruf tedbirlerinde öne çıkan 16 başlık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni duyurdu.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Sunumu için tıklayın.

Bugün açıklanan tasarruf tedbirlerinde öne çıkanları 15 başlıkta aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak.

2- Kanunla izin verilenler hariç araç kullanımı yasaklanacak.

3- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımı çok sıkı kurallara ve izne tabi olacak.

4- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.

5- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

6- Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımı/yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

7- Yeni bina kiralanmayacak ve mevcut kiralamalar bir takvimle sonlandırılacak.

8- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanması süresiz olarak yasaklanacak.

9- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

10- Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilecek.

11- Kamuda yeni personel istihdamı 3 yıl süreyle emekli olanlarla sınırlandırılacak.

12- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek ve aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi sağlanacak.

13- Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetler kamu tesislerinde yapılacak.

14- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak, devam eden yıllarda da bunun baz alınması sağlanacak.

15- Zorunlu haller hariç, demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak.

16- Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti yapılacak.

Bakmadan Geçme