• Haberler
  • Memur
  • Tasarruf Genelgesi ile torba kadro atamalarındaki kısıtlama devam edecek

Tasarruf Genelgesi ile torba kadro atamalarındaki kısıtlama devam edecek

Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelge'de torba kadro ataması olarak bilinen 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereği yapılan atamalara 2021/14 nolu Genelgede olduğu gibi sınırlama getirildi.

Buna göre, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.

Genelge ile kariyer uzmanların ve müfettişlerin kapsamda olup olmadıkları yine muğlak bırakılmıştır. İlk bakışta kariyer meslekler için torba kadro uygulaması yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Genelge ile torba kadro atamalarına hangi sınırlamalar getirilmiştir?

Genelgeye göre, torba kadro atamaları şefler dahil olmak üzere sadece yönetici kadrolarına yapılacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara atama yapılmayacaktır. Yapılan düzenlemenin 2021/14 nolu Genelgede olduğu gibi uygulamada sıkıntılara yol açacağını söyleyebiliriz.

Genelgeye göre şefler yönetici kadrosunda kabul edilerek torba kadro uygulamasından yararlandırılırken kariyer uzman kadrolarının ve müfettişerin durumunun ne olacağı tartışmalı hale getirilmiştir.

Bize göre, 657 sayılı Kanun’un 36/A-11 inci maddesinde yer alan kariyer uzmanlar yönetim hiyerarşisi içerisinde yer almaktadırlar. Kaldı ki bunların şeflerin emrinde çalıştırılması da mümkün değildir ve uygulamada da şefler bunların emrinde çalıştırılmaktadır. Aynı durum kariyer uzmanlar arasında yer almayan uzmanlar için de geçerlidir. Hatta birçok kurumun görevde yükselme yönetmeliklerinde şefle uzmanın hiyerarşik durumu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla Genelgede yer almadığı için kariyer uzmanların torba kadro uygulaması dışında tutulması doğru olmayacaktır. Ancak uygulamada bu konuda 2021/14 nolu genelgede sorunlar yaşandığını biliyoruz.

Kariyer uzmanlar için bunları söylerken maalesef müfettişleri yönetim kademesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla Genelgeye göre müfettişlerin ve diğer denetim elemanlarının torba kadro uygulamasından yararlandırılması mümkün değildir. Bu durumun ciddi bir mağduriyete sebep olacağı kaçınılmazdır.

 

Bakmadan Geçme