Sigortasız çalışılan günler için kıdem tazminatı ödenir mi?

Sigortasız çalışılan günler için kıdem tazminatı ödenir mi? Sigortasız çalışan işçiler, işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler mi? Bu konular, işçi hakları ve yasal düzenlemeler açısından önem arz ediyor.

  • 160

MEMUR5.COM editörü, sigortasız çalışılan günler için kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği sorusuna cevap aradı.

Sigortasız çalışılan dönemler için ya da sigortasız çalışan bir işçi kıdem tazminatı talebinde bulunamaz. Tazminat hesaplarında sigortalılık dönemi dikkate alınır. Öncelikle kıdem tazminatı almak için, iş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sigortanız 9 ay sonra yapıldıysa, bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigortasını hem de kıdem tazminat süresini kazanmış olursunuz.

Bu açıklamalar, işçilerin sigortasız çalışma süreleriyle ilgili kıdem tazminatı haklarını anlamalarına yardımcı olabilir. Yasal düzenlemeleri takip etmek ve gerektiğinde hukuki danışmanlık almak, işçilerin haklarını korumak için önemlidir.

Bakmadan Geçme