SGK'ya 2023 yılında 849 milyar 845 milyon bütçe transferi

Sosyal Güvenlik Kuruma ilişkin mali verileri açıklamaya devam ediyoruz. SGK'ya bütçeden yapılan transferlerin büyüklüğü dikkate alındığında bütçe dengesi açısından ciddi bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor.

  • 92

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), 2023 yılında hazineden yapılan transferleri MEMUR5.COM editörü analiz masasına yatırdı.

SGK'ya ana gelir kalemi prim gelirlerinin yanında hazineden büyük tutarlarda transfer yapılıyor.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde; "Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapar. Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir..." hükmüne yer verildiğinden Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri SGK'nın topladığı her 100 liralık prime karşılık hazine SGK'ya 25 lira katkıda bulunuyor.

Hazine ayrıca kök aylıkları ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkın karşılanması, emeklilere bayramda yapılan ikramiye ödemeleri, SGK’ya görev olarak verilen faturalı ödemeler, vergi iadesinin yerine emeklilere yapılan “ek ödemeler” ve SGK’nın açığının karşılanması için her yıl bütçeden kaynak transfer ediyor.

2023 yılında bu kapsamda yapılan transfer tutarı 582 milyar 943 milyon öngörülmüşken 849 milyar 845 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bütçe rakamlarından sapma ise 266 milyar 902 milyondur. 

                                               2023                   2023

                                              Bütçe                 Gerçekleşme  Değişim Oranı (%)

TOPLAM GELİR                   1.523.012              2.192.955          43,99

Prim Gelirleri                        1.093.347              1.463.294           33,84

Prim Yapılandırma Gelirleri         2.330                   34.632           1.386,42

Devlet Katkısı                    247.539                       325.630             31,55

Ek Ödeme Transferi         44.073                             59.897              35,90

Faturalı Ödemeler         118.039                            276.263             134,04

Diğer Gelirler

(Faiz, Gayrimenkul Gelirleri, İPC’ler vb.) 17.684      33.240                  87,96

TOPLAM GİDER                 1.582.204                   2.232.339               41,09

Emekli Aylıkları                    1.029.942                   1.408.624               36,77

Sağlık Giderleri (GSS)       379.401                           553.143                45,79

Ek Ödeme                             45.142                     58.969                     30,63

Faturalı Ödemeler                 95.144                      169.672                    78,33

Diğer Sigorta Ödemeleri        15.066                      18.197                     20,78

Diğer (Yönetim, Yatırım vb.) 17.509                         23.734                   35,55

GELİR-GİDER DENGESİ   -59.192                          -39.385                 -33,46

BÜTÇE TRANSFERİ            582.943                     849.845                   45,79

Açık Finansmanı                   59.192                         52.807                   -10,79

Devlet Katkısı                        247.539                     325.630                    31,55

Ek Ödeme                              44.073                        59.897                    35,90

Faturalı Ödemeler               105.380                        259.282                 146,04

Ek Karşılık                        6.068                              6.068                        0,00

Teşvikler                          68.117                             84.992                      24,77

Ödeme Gücü

Olmayanların

GSS Primi                         52.574                           61.169                       16,35

 

Bakmadan Geçme