SGK verilerine göre sigortalı sayısı azalırken emekli sayısı arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının açıkladığı 2023 yılı faaliyet raporuna göre 2023 yılında 2022 yılına göre sigortalı sayısı 986 bin 212 azalırken emekli sayısı 2.097.236 kişi arttı.

  • 143

Emekli sayısı 16.030.256 kişiye ulaştı

Buna göre 2022 yılında aktif sigortalıların sayısı 26.344.234 kişiye ulaşmış olup yaklaşık %75,2’sini 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılar oluşturmaktadır. Pasif sigortalı sayısı ise 13.933.020 iken yaşlılık aylığı alan kişi sayısı bu sayının %68,2’sine denk gelmektedir.

Ülkemizde 2022 yılında 34.813.357 bağımlı bulunmakta ve 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların bağımlıları %50,8’ine karşılık gelmektedir. Türkiye nüfusunun %89’u sosyal sigorta kapsamındadır.

2023 yılı Aralık ayında ise aktif sigortalıların sayısı 25.358.022 kişi oldu

2023 yılı Aralık ayında ise aktif sigortalıların sayısı 25.358.022 kişi olup yaklaşık %73,40’ını 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılar oluşturmaktadır. 2022 yılına göre aktif sigortalı sayısındaki en yüksek düşüş 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılarda 1.200.786 olarak görülmüştür. Pasif sigortalı sayısı ise 16.030.256 iken yaşlılık aylığı alan kişi sayısı bu sayının %71,8’ine tekabül etmektedir.

2022 yılına göre emekli sayısı 2.097.236 kişi arttı

2022 yılına göre pasif sigortalı sayısı 2.097.236 kişi artmıştır.

Ülkemizde 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 34.033.308 bağımlı bulunmakta ve hizmet akdiyle çalışan sigortalıların bağımlıları %48,5’ine karşılık gelmektedir. 2022 yılına göre bağımlı sayısı 780.049 kişi azalmıştır. Sosyal sigorta kapsamı 75.878.808 olarak belirlenmiş olup Türkiye nüfusunun %89’una tekabül etmektedir. 2022 yılına göre sosyal sigorta kapsamı oranı aynı kalmıştır.

Bakmadan Geçme