• Haberler
  • Memur
  • Sahte yerleştirme ve atama belgelerine belgelere karşı Cumhurbaşkanlığından uyarı

Sahte yerleştirme ve atama belgelerine belgelere karşı Cumhurbaşkanlığından uyarı

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurumlarında artan sahte atama ve yerleştirme belgelerine karşı uyarıda bulundu. Başkan İbrahim Şenel, konunun ciddiyetini vurgulayarak kurumların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, son dönemde artan şikayetler ve geri bildirimler üzerine kamu kurumlarında sahte atama ve yerleştirme belgeleri kullanıldığına dair uyarılarda bulundu. 12 Haziran 2024 tarihli resmi yazı ile yapılan duyuruda, bazı kişilerin "Strateji ve Bütçe Başkanlığı" adı altında Cumhurbaşkanlığı arması kullanarak bu tür belgeler düzenlediği belirtildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, kamu personeli ile ilgili istatistiksel verilerin toplandığı ve personel kayıtlarının merkezi olarak tutulduğu vurgulandı. Kurum, sahte belge kullanımının hukuki ve cezai süreçlere yol açabileceğini belirterek ilgili kurumların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Başkan İbrahim Şenel, konunun takibinin sağlanması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının yazısı:

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Bütçe Genel Müdürlüğü

Konu: Sahte Yerleştirme/Atama Belgeleri
12.06.2024
DAĞITIM YERLERİNE
Son dönemde Başkanlığımıza ulaşan çeşitli şikâyetler ve kurumlardan alınan geri bildirimlerden, bazı şahısların kamu kurum ve kuruluşlarında yerleştirilmesini teminen "Strateji ve Bütçe Başkanlığı" başlığı ve Cumhurbaşkanlığı arması kullanılmak suretiyle sahte yerleştirme/atama belgeleri ile bu hususa dair talimat yazıları düzenlendiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi ile "Kamu personeli ile ilgili hususlarda her türlü istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak." görev ve yetkisi Başkanlığımıza verilmiş olup söz konusu görev kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyon bilgileri tutulmaktadır.
Hassasiyetin gösterilmesi, oluşabilecek hukuki ve cezai süreçlere ilişkin olarak kurum/kuruluşlar tarafından konunun takibinin sağlanması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

İbrahim ŞENEL
Strateji ve Bütçe Başkanı

Bakmadan Geçme