• Haberler
 • Memur
 • Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma yerleri belli oldu

Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde görev yapan öğretmenlerin 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar için yerlerini belirledi. Bu yılın mesleki çalışmaları, görev yerlerinin dışında bir ilde gerçekleştirilecek.

MEB'in duyurusuna göre, öğretmenler, talepleri doğrultusunda görev yaptıkları ilin dışında istedikleri il veya ilçedeki eğitim kurumlarında mesleki çalışmalara katılabilecekler. Başvurular, MEBBİS üzerinden yapıldı ve başvuruların ardından hangi okullarda çalışmaların gerçekleştirileceği mebbis sisteminde ilgili modülde açıklandı.

Mesleki çalışmalar, 09:00-13:00 saatleri arasında yapılacak olup, bu çalışmalar kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları incelenecek ve değerlendirilecektir. Programda değişikliği olmayan öğretmenler için ortak metin bölümü üzerinde çalışmalar yapılacakken, ilgili alanlarda değişiklik olan öğretmenler ilgili öğretim programlarına odaklanacaklar.

Mesleki çalışmaların planlanması, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak olup, öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumuyla aynı kademe ve derecede olan okullarda çalışmalarının sağlanması hedefleniyor. Özellikle il dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler için 20 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerekli bilgilerin veri.meb.gov.tr adresinde ilgili forma işlenmesi gerekmektedir.

MEB'in bu uygulaması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve yeni eğitim programlarına geçiş sürecinde etkin katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin sene sonu kurul toplantılarına ve zümre toplantılarına da katılımı, il dışında görev yapacak öğretmenler için çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının yöneticileri, bu süreçte öğretmenleri mesleki çalışmalar konusunda bilgilendirerek, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gerekli bilgileri ileteceklerdir. Bu şekilde, öğretmenlerin mesleki çalışmaları planlanarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin etkin bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

Başvuru yapan öğretmenlerin mesleki çalışmaları hangi okullarda yapacakları da mebbis sisteminde hizmeti içi eğitim modülünde açıklandı.

Mesleki çalışmaların 09:00-13:0" saatleri arasında gerçekleştirileceği ve yapılacak çalışmalar daha önce duyurulmuştu.

 

AÇIKLAMALAR

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı sene sonu mesleki çalışmaları eğitim kurumlarında yüz yüze olacak şekilde planlanmıştır. Öğretmenlerimiz talepte bulunmaları hâlinde görev yaptıkları ilin dışında istedikleri il/ilçede görev yaptıkları kurum türü ve kademesine uygun eğitim kurumlarında mesleki çalışmalara katılabileceklerdir.

Mesleki çalışma döneminde öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarını incelemeleri beklenmektedir. Geliştirilen öğretim programlarının “ortak metin” bölümü tüm öğretmenlerimizce, alana özgü hazırlanan öğretim programları ise ilgili alan öğretmenlerince incelenecektir. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler, “ortak metin” bölümüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını okul/kurum müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda ekli programa göre sürdüreceklerdir.

Bu çerçevede;

 • Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenlerimizi mesleki çalışmalar konusunda bilgilendirecek ve görev yaptığı ilin dışında mesleki çalışmalara katılacakların taleplerini alıp il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bilgi vereceklerdir.
 • Bulundukları ilin dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenlerimiz, mesleki çalışmaya katılacağı il/ilçe bilgilerini 20 Mayıs -2 Haziran 2024 tarihleri arasında veri.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak forma işleyeceklerdir.
 • İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri kendilerinin sorumluluk alanında mesleki çalışma yapmak isteyen öğretmenlerimizin taleplerini 3-5 Haziran 2024 tarihlerinde MEBBİS modülü üzerinden alacaklar ve mesleki çalışmanın yapılacağı okul/kurum ve çalışmaya katılacak öğretmenlerin planlamasını (il dışından gelecek öğretmenlerin mesleki çalışmaya katılacağı okulun belirlenmesinde öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu ile aynı kademe ve derecede olmasına dikkat ederek) en geç 15 Haziran 2024 tarihine kadar sonuçlandırıp duyuracaklardır.
 • Mesleki çalışma döneminde okul öncesi ve sınıf öğretmenleri mesleki çalışmalarını görev yaptıkları ya da ilişkilendirildikleri okullarda zümreler hâlinde yapacaklardır. Ancak il dışı talepleri nedeniyle öğretmen sayısı 5’in altında kalan veya toplam sayısı 5’in altında olan eğitim kurumlarındaki öğretmenler mesleki çalışmalarını il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak planlama doğrultusunda farklı okul/kurumlarda gerçekleştirebileceklerdir.
 • Alanında program değişikliği olan diğer alan öğretmenleri mesleki çalışmalarını eğitim bölgesi düzeyinde veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak planlama doğrultusunda belirlenecek eğitim kurumlarında zümreler bazında yapacaklardır.
 • Mesleki çalışmalar kapsamında bir araya gelen öğretmenler değerlendirmelerini, Ek-1 ve Ek-2 formda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapacaklardır.
 • Kurban Bayramı sonrası 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde çalışanların idari izinli sayılmaları durumunda alanında program değişikliği olan öğretmenlerimiz Ek-1 formda belirtilen çalışmaları 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, Ek-2 formda belirtilen çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.
 • Alanında öğretim programı değişikliği olmayan öğretmenlerimiz ise idari izin verilmesi durumunda Ek-1 form çalışmalarını 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, genel müdürlükler bazında kendilerine verilen konularda yapacakları çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.
 • Görev yaptığı okul dışında mesleki çalışmasını tamamlayan öğretmenlerin mesleki çalışmaya katılım durumları kadrolarının bulunduğu okula yazılı olarak bildirilecektir.

HAZİRAN 2024 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI (GENEL PROGRAM)

Tarih

Çalışma

Katılımcılar

Sorumlu Birim

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

20.06.2024      j Metninin Ek-1 Forma Göre

Perşembe        +                .

; İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

21.06.2024

Cuma

-                           H

24.06.2024

Pazartesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre

İncelenmesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre

İncelenmesi

Tüm Öğretmenler —

Tüm Öğretmenler

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim _ Kurumu Yöneticileri_

Mesleki Çalışmanın

Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

25.06.2024 Salı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programlarının Alan Bazlı (Branş) Ek-2 Forma Göre İncelenmesi

Genel Müdürlüklerince Belirlenen

Konu Başlıklarının Çalışılması

Öğretim Programı Değişen Okul Öncesi, Sınıf ve Alan Öğretmenleri

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

Alanında Öğretim

Programı Değişmeyen

Öğretmenler

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

26.06.2024

Çarşamba

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programlarının Alan Bazlı (Branş) Ek-2 Forma Göre İncelenmesi

Öğretim Programı Değişen Okul Öncesi, Sınıf ve Alan Öğretmenleri

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

Genel Müdürlüklerince Belirlenen

Konu Başlıklarının Çalışılması

Alanında Öğretim

Programı Değişmeyen

Öğretmenler

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

27.06.2024 Perşembe

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programlarının Alan Bazlı (Branş) Ek-2 Forma Göre İncelenmesi

Öğretim Programı Değişen Okul Öncesi, Sınıf ve Alan Öğretmenleri

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

Genel Müdürlüklerince Belirlenen

Konu Başlıklarının Çalışılması

Alanında Öğretim

Programı Değişmeyen

Öğretmenler

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

28.06.2024

Cuma

Sene Sonu Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları ve Diğer Kurul Toplantılarının Yapılması

 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, okullarının sene sonu kurul toplantılarına çevrim içi olarak katılacaklardır.
 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, zümre toplantılarına ilişkilendirildikleri okullarda katılacaklardır.

Tüm Öğretmenler

Mesleki Çalışmanın Yapılacağı Eğitim Kurumu Yöneticileri

 

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN
2024 YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Tarih

Çalışma

Katılımcılar

Sorumlu Birim

24.06.2024 Pazartesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

25.06.2024 Salı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

26.06.2024

Çarşamba

Uygulamadaki Programların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Program Metni Çerçevesinde İncelenmesi, Uygulamadaki Programlarla İlgili Görüş ve Önerilerin Raporlanması ile Birlikte Yeni Hazırlanacak Programlara Yönelik Görüş ve Önerilerin Oluşturulması

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

27.06.2024 Perşembe

Uygulamadaki Programların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Program Metni Çerçevesinde İncelenmesi, Uygulamadaki Programlarla İlgili Görüş ve Önerilerin Raporlanması ile Birlikte Yeni Hazırlanacak Programlara Yönelik Görüş ve Önerilerin Oluşturulması

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

28.06.2024 Cuma

Sene Sonu Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları ve Diğer Kurul Toplantılarının Yapılması

 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, okullarının sene sonu kurul toplantılarına çevrim içi olarak katılacaklardır.
 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, zümre toplantılarına ilişkilendirildikleri okullarda katılacaklardır.

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Tarih

Çalışma

Katılımcılar

Sorumlu Birim

24.06.2024 Pazartesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

25.06.2024 Salı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

26.06.2024

Çarşamba

Uygulamadaki Programların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Program Metni Çerçevesinde İncelenmesi, Uygulamadaki Programlarla İlgili Görüş ve Önerilerin Raporlanması ile Birlikte Yeni Hazırlanacak Programlara Yönelik Görüş ve Önerilerin Oluşturulması

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

27.06.2024 Perşembe

Uygulamadaki Programların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Program Metni Çerçevesinde İncelenmesi, Uygulamadaki Programlarla İlgili Görüş ve Önerilerin Raporlanması ile Birlikte Yeni Hazırlanacak Programlara Yönelik Görüş ve Önerilerin Oluşturulması

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

28.06.2024 Cuma

Sene Sonu Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları ve Diğer Kurul Toplantılarının Yapılması

 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, okullarının sene sonu kurul toplantılarına çevrim içi olarak katılacaklardır.
 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, zümre toplantılarına ilişkilendirildikleri okullarda katılacaklardır.

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN
2024 YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI

arih

Çalışma

Katılımcılar

Sorumlu Birim

24.06.2024 Pazartesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

25.06.2024 Salı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

26.06.2024

Çarşamba

 1. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönelik tanıtım ve yönlendirme beceri geliştirme        programı           uygulanması

kapsamında beceri geliştirme programı ile resmî ve özel, örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında en az 7. Sınıf düzeyinde öğrenim gören istekli öğrencilerin;

 • Temel mesleki becerileri kazanmaları,
 • Mesleği sevdirme, mesleğe erişiminin kolaylaştırılması,
 • Kendi hızında ilerleyerek kendi kendine öğrenmelerinin desteklenmesi,
 • Akademik ve mesleki başarılarını artırarak geniş kariyer seçeneklerinin sunulması,
 • İş hayatına uyum sağlamalarının kolaylaştırılması,
 • Yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden temel                   mesleki            gelişimlerinin

desteklenmesi konularında bilgilendirme yapılması,

 1. Sektör iş birlikleri (Ticaret odaları, sanayi odaları, OSB, KOSGEB, İŞKUR vb.) konularında bilgilendirme yapılması
 2. Sektörde başarılı iş insanlarıyla iş birliğinin öneminin anlatılması

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

27.06.2024 Perşembe

 1. 6331 sayılı Kanun gereğince sınıf, atölye ve laboratuvarların etkin ve verimli kullanılması,

• İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konularında bilgilendirme yapılması

 1. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mesleki eğitimin sağlıklı ve verimli yürütülmesi amacıyla öğrencilerin ve velilerinin işletmelerde beceri/mesleki eğitim ve staj çalışmalarındaki yasal haklarına ilişkin;
 • Hak ve sorumlulukları,
 • İşletmelerde        mesleki         eğitim/staj

sözleşmesi,

 • Ücret, sosyal güvenlik vb. hakları,
 • İşletme/çalışma koşulları,
 • Mesai saatleri,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalıkları,
 • Devam-devamsızlık durumları,
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumları işletme belirlerken 2024/36 sayılı Genelge ve Genelge’nin ilgisindeki mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi hususlarında bilgilendirme yapılması,
 1. Mevzuat          değişiklikleri          hususunda

bilgilendirme yapılması

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

28.06.2024 Cuma

Sene Sonu Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları ve Diğer Kurul Toplantılarının Yapılması

 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, okullarının sene sonu kurul toplantılarına çevrim içi olarak katılacaklardır.
 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, zümre toplantılarına ilişkilendirildikleri okullarda katılacaklardır.

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Tarih

Çalışma

Katılımcılar

Sorumlu Birim

24.06.2024 Pazartesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

25.06.2024 Salı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

26.06.2024

Çarşamba

 • Sene Sonu Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları ve Öğretmen Yaz Eğitimi Etkinlikleri Hakkında Bilgilendirme/Tanıtım Yapılması
 • Türkiye Geneli Din, Ahlak ve Değer Öğretimi Seminerlerinin Tanıtımı ve Uygulanması ile İlgili Konuların Görüşülmesi
 • Üst Öğrenime Geçişte Tercih Danışmanlığı ve Okullarımızın        Tanıtımı         Konusunda

Öğretmenlere Bilgi Verilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

27.06.2024 Perşembe

 • Yaz Dönemi DYK ve Akademik Kamp Programları Bilgilendirme/Planlama Çalışması
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Genel Tanıtımı

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

28.06.2024 Cuma

Sene Sonu Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları ve Diğer Kurul Toplantılarının Yapılması

 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, okullarının sene sonu kurul toplantılarına çevrim içi olarak katılacaklardır.
 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, zümre toplantılarına ilişkilendirildikleri okullarda katılacaklardır.

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI

OKUL VE KURUMLARIN

2024 YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI

Tarih

Çalışma

Katılımcılar

Sorumlu Birim

24.06.2024 Pazartesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

25.06.2024 Salı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak

Metninin Ek-1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

26.06.2024

Çarşamba

Kaynaştırma-Bütünleştirme Uygulamalarında Öğretimsel Uyarlamalar Konusunda Eğitim Verilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim

Kurumu

Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim

Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

27.06.2024 Perşembe

Kaynaştırma-Bütünleştirme Uygulamalarında Öğretimsel Uyarlamalar Konusunda Eğitim Verilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim

Kurumu

Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim

Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

28.06.2024 Cuma

Sene Sonu Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları ve Diğer Kurul Toplantılarının

Yapılması

 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, okullarının sene sonu kurul toplantılarına çevrim içi olarak katılacaklardır.
 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, zümre toplantılarına ilişkilendirildikleri okullarda katılacaklardır.

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

 

Tarih

Çalışma

Katılımcılar

Sorumlu Birim

24.06.2024 Pazartesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metninin Ek- 1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

25.06.2024 Salı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metninin Ek- 1 Forma Göre İncelenmesi

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

26.06.2024

Çarşamba

 • Hayat Boyu Öğrenme Kavramı ve Hayat Boyu Öğrenme Becerileri Konusunda Eğitimler Verilmesi
 • Öğretmenlerin Kendi Alanlarında Uygulamış Oldukları İyi Uygulama Örneklerinin Sunum ve Tanıtımının Yapılması
 • Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılan Bilimsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerin İncelenmesi ve Kurum Tarafından Yapılacak Faaliyetlerin Belirlenmesi

Alanında Öğretim

Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim

Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

27.06.2024 Perşembe

 • Hayat Boyu Öğrenmeye Yönelik Projelerin İncelenmesi       ve         Kurum         Tarafından

Uygulanabilecek Projelerin Belirlenmesi

 • Ülkemizdeki Geçici Koruma Altında Bulunan Bireyler Dâhil Olmak Üzere Tüm Yabancı Uyrukluların Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinden Faydalanmasına İlişkin Yürütülebilecek Çalışmaların Belirlenmesi

Alanında Öğretim Programı Değişmeyen Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim

Programının Değerlendirilmesi

Alanında Öğretim Programı Değişikliği Olan Öğretmenler

Zümre Toplantısının Planlandığı Eğitim Kurumunun Yöneticileri

28.06.2024 Cuma

Sene Sonu Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları ve Diğer Kurul Toplantılarının Yapılması

 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, okullarının sene sonu kurul toplantılarına çevrim içi olarak katılacaklardır.
 • İl dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenler, zümre toplantılarına ilişkilendirildikleri okullarda katılacaklardır.

Tüm Öğretmenler

Eğitim Kurumu Yöneticileri

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METNİ İNCELEME FORMU EK-1

 • Bu form, öğretmenlerimizin tamamı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metninin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
 • Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metninin değerlendirmesi yapıldıktan sonra mesleki çalışmanın yapıldığı okul/eğitim kurumu öğretmenlerinin ortak görüşü olarak doldurulacaktır.
 • Formda yer alan değerlendirmeler 26 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar mesleki çalışmanın yapıldığı okul/eğitim kurumu zümre başkanı koordinesinde veri.meb.gov.tr adresine işlenecektir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METİN İNCELEME FORMU

Öğretmen Bilgileri (T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Branşı)

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METNİNE İLİŞKİN BÖLÜMLER

1

Öğretim Programlarının Perspektifi ve Genel Amaçları

Ortak metinde belirtilen öğretim programlarının perspektifi ve genel amaçları bölümlerinde önemli gördüğünüz hususlar nelerdir?

Lütfen kısaca belirtiniz.

 

2

Öğrenci Profili

Programın hedeflediği öğrenci profili nedir? Programın ön gördüğü öğrenci profiline ilişkin en çok önemsediğiniz üç hedef ne olabilir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

 

3

Öğrenme-Öğretme Süreç Bileşenleri

A. Kavramsal Beceriler

Programda kavramsal beceriler nasıl ele alınmaktadır? Lütfen özet hâlinde yazınız.

 

B. Eğilimler

Eğilimler bölümünde belirtilen hususlardan öğrencilerinizde en sık hangilerini gözlemlediğinizi birkaç cümle ile belirtiniz.

 

C. Öğrenme Çıktısı

Önceki programlarda “kazanım” yaklaşımı kullanılırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde “öğrenme çıktısı” yaklaşımı benimsenmiştir. Kazanım yaklaşımı ile öğrenme çıktısı arasındaki temel farklılıkları kısaca özetleyiniz.

 

4

Programlar Arası Bileşenler

A. Sosyal-Duygusal

Öğrenme Becerileri

(SDB)

Sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer almasının öğrencilerin gelişimi açısından en önemli katkıları sizce ne olabilir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

 

B. Erdem-Değer- Eylem Modeli

Erdem-Değer-Eylem Modeli’nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer almasının öğrencilerin gelişimi açısından sizce en önemli katkısı nedir? Lütfen kısaca belirtiniz.

 

C. Sistem

Okuryazarlığı

Sistem okuryazarlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde nasıl işlendiğine dair değerlendirmeleriniz nelerdir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

 

5

Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını önceki programlarla karşılaştırınız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının farklı yönlerini özet hâlinde belirtiniz.

 

6

Öğretme-Öğrenme

Yaşantıları                      (Ön

Değerlendirme,        Köprü

Kurma, Öğretme-Öğrenme Uygulamaları)

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde öğretme-öğrenme yaşantıları kısmının dersin işlenişine sağlayacağı katkılar sizce neler olabilir? Kısaca belirtiniz.

 

7

Farklılaştırma

Farklılaştırma türlerini tartışınız. Dersin işlenişinde zenginleştirme ve/veya destekleme gerektirecek durumların neler olabileceğini özet hâlinde belirtiniz.

 

8

Okul Temelli Planlama

Yeni programda okul temelli planlama yapma imkânı bulunmaktadır. İlgili bölümde yapılan açıklamaları inceleyerek eğitim kurumu düzeyinde yapılabilecek birkaç örneği paylaşınız.

 

 • Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programı değişen her bir alanın değerlendirilmesi için tasarlanmıştır.
 • Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programı değişen her bir alan için o alanın zümre öğretmenleri tarafından doldurulacaktır.
 • Formda yer alan değerlendirmeler, 28 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar zümre başkanının koordinesinde veri.meb.gov.tr adresine işlenecektir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNCELEME FORMU

Zümre Adı

 

Zümrede Yer Alan Öğretmen Bilgileri (T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Branşı)

 

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BÖLÜMLER

1

Öğretim Programlarının Felsefesi

Öğretim programının felsefesinde önemli gördüğünüz hususlar nelerdir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

 

2

Ünite/Tema/Öğrenme Alanı

Ünite/Tema/Öğrenme alanlarının sıralamasının uygunluğunu değerlendiriniz. Bir önceki programa göre temel farklılıkları özet hâlinde belirtiniz.

 

3

İçerik Çerçevesi

Önceki programdan farklı olarak eklenen/kaldırılan içerikler nelerdir? Lütfen başlıklar hâlinde belirtiniz

 

4

Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Ölçme ve değerlendirme alanında önceki program ile Maarif Modeli arasındaki farklılıklar nelerdir? Öğretim programınızdan bir öğrenme çıktısı seçerek ölçme ve değerlendirmenin nasıl uygulandığını tartışarak ortaya çıkan görüşleri lütfen özetleyiniz.

 

5

Öğretme-Öğrenme

Yaşantıları

Öğretim programınızdan bir ünite/tema/öğrenme alanı seçerek program bileşenlerinin (erdem-değer-eylem modeli, okuryazarlık becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerileri) nasıl işlendiğine dair görüşlerinizi kısaca ifade ediniz.

 

6

Farklılaştırma

Farklılaştırma türlerini tartışınız. Dersin işlenişinde zenginleştirme ve/veya destekleme gerektirecek durumların neler olabileceğini özet hâlinde belirtiniz.

 

7

Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programı’nın daha sağlıklı uygulanabilmesi için önerilerinizi lütfen yazınız.

 

Bakmadan Geçme