Sağlık alanında yeni düzenlemeler getiren teklif yasalaştı

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı

  • 221

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni düzenlemeler, sağlık sektöründe önemli değişiklikleri işaret ediyor.

Yeni düzenlemelerin arasında öne çıkan noktalardan biri, diş tabiplerinin mesleklerini serbestçe icra edebilmeleri ve ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde bir diş tabibinin istihdam edilebilmesine ilişkin kısıtlamaların belirlenmesi oldu. Artık diş tabipleri, daha özgür bir şekilde mesleklerini icra edebilecek.

Ebelere ilişkin düzenlemeler de bu kanunla birlikte yeniden şekilleniyor. Normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişim sağlama, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında ebelere daha fazla sorumluluk verilecek.

Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı getirilmesi sektördeki uzmanlık alanlarını genişletiyor.

İlaç üretimi ve piyasaya arzıyla ilgili olarak da yeni düzenlemeler getiriliyor. Artık ilaç üreticilerinin taşıması gereken nitelikler ve koşullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ve ilaç ruhsatlandırma süreci hızlandırılacak.

Eczanelere yönelik denetimlerde eczacıların da yer alması, denetimlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak ve sektördeki standartların yükselmesine katkı sağlayacak.

Ayrıca, sağlık kurumları ve rehabilitasyon tesislerinde çalışan personele ek ödeme yapılması ve yan dal uzmanlarına özel teşvikler getirilmesi gibi düzenlemelerle, sağlık çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve sektördeki nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Bu kanunla birlikte sağlık sektöründe önemli adımlar atılarak, sektörün daha etkin, verimli ve kaliteli hale gelmesi amaçlanıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde ve hizmet kalitesinde gözle görülür bir artış sağlanması hedefleniyor.

Bakmadan Geçme