Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği'nde 3 önemli değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

  • 165

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler şöyle:

1. 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin ek 1'inci maddesinde beton deneylerinin izlenmesine yönelik etiket bedelleri ile betonarme yapının taşıyıcı sistemine ilişkin deney bedellerinin karşılanması ve belgelendirilmesiyle ilgili düzenlemeler getirildi.

2. Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi, "Birim fiyatlar ve etiket bedelleri" başlığı altında değiştirilerek Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) kapsamında alınacak numuneler için beton deneylerinin izlenmesine yönelik etiket bedelleri ve betonarme yapının taşıyıcı sistemine ilişkin deney bedellerinin yapı denetimi hizmet bedeline dahil edilmesine yönelik düzenlemeler getirildi.

3. Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler sonrasında hasar tespiti yapılan yapılar için laboratuvar kuruluşu izin belgesi verilmesi sürecini düzenledi.

 

 

Bakmadan Geçme