Resmi Gazete'de bugün (30.05.2024)

30 Mayıs 2024 tarihli ve 32561 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2024 tarihli sayısında yasama, yürütme ve idare, yargı ve ilan bölümleri yer aldı. İşte detaylar:

Yasama Bölümü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı yayımlandı. 1411 sayılı karar ile İsrail’in Refah Katliamları lanetlendi. 

Yürütme ve İdare Bölümü

Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, konutların turistik amaçlarla kiralanma süreçlerini düzenlemeyi ve denetlemeyi hedefliyor. Ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler de yayımlandı. Bu değişiklikler, üniversitenin yönetim yapısı ve işleyişine dair yeni düzenlemeleri içeriyor.

Yargı Bölümü

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne ait bir karar da bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Bu karar, belirli bir hukuki davaya ilişkin Yargıtay'ın nihai hükmünü ve gerekçelerini içeriyor.

İlan Bölümü

İlan bölümünde çeşitli artırma, eksiltme ve ihale ilanları yayımlandı. Ayrıca, farklı kurumlar tarafından yayımlanan çeşitli ilanlar da bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ilan edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, TBMM kararı, yönetmelik değişiklikleri, yargı kararları ve finansal bilgiler başta olmak üzere birçok önemli duyuruyu içeriyor. Bu bilgiler, ilgili alanlardaki profesyoneller ve vatandaşlar için değerli veriler sunuyor.

 

Bakmadan Geçme