Resmi Gazete'de bugün (29.05.2024)

Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı

Bugünkü Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2024 sayısı yayımlandı.

Detaylar şu şekilde:

Yasama Bölümü

Türk Ticaret Kanunu'nda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren 7511 sayılı kanun yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü

Milletlerarası Anlaşmalar:
- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında kültürel işbirliği anlaşması onaylandı.
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında turizm alanında işbirliği anlaşması onaylandı.
- Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını içeren protokol onaylandı.
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşmaların yürürlüğe girmesi onaylandı.

Cumhurbaşkanı Kararları:
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik pasaport hamilleri için vize yükümlülüğünün karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşmanın uygulanmasının durdurulması kararı alındı.
- Menemen Serbest Bölgesinin kurulup işletilmesi hakkında karar alındı.
- Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkında karar alındı.
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararlar alındı.

Yönetmelikler
- İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını içeren yönetmelik
- Savunma Sanayii Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
- İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını içeren yönetmelik yayımlandı.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ocak 2024 tarihli ve 2018/37995 başvuru numaralı kararı yayımlandı.

İlan Bölümü

- Yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer aldı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yayımlandı.

 

Bakmadan Geçme