Resmi Gazete'de bugün (27.06.2024)

Resmi Gazete'nin 27 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı

27 Haziran 2024 tarihli ve 32585 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin 1412 sayılı karar onaylandı. Yürütme ve İdare Bölümü'nde, Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yer aldı.

Yargı Bölümü'nde ise, Yüksek Seçim Kurulunun 26 Haziran 2024 tarihli ve 2024/2712 ile 2024/2713 sayılı kararları duyuruldu. İlan Bölümü'nde yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yayımlandı.

Bakmadan Geçme