Resmi Gazete'de bugün (26.05.2024)

Resmi Gazete'nin 26 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

26 Mayıs 2024 tarihli ve 32557 sayılı Resmî Gazete bugün yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde yer alan yönetmelikler arasında Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Halit Refiğ Sinema ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, ve Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı.

Ayrıca Tebliğ bölümünde, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/5) yer aldı.

İlan Bölümü'nde ise Yargı İlânları, Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları, ve Çeşitli İlânlar yayımlandı.

Bu kısımda, T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri gibi önemli ilanlar yer aldı.

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Marmara Üniversitesi Halit Refiğ Sinema ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/5)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bakmadan Geçme