Resmi Gazete'de bugün (15.06.2024)

Resmi Gazete'nin 15 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Resmî Gazete'nin 15 Haziran 2024 tarihli  sayısında, çeşitli yönetmeliklerde ve tebliğlerde önemli değişiklikler yayımlandı. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yürürlüğe giren düzenlemeler arasında yer aldı. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yer aldı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) da yayımlandı. Bunun yanı sıra, enflasyon düzeltmesi uygulayan şirketlerde esas alınacak finansal tablolara ilişkin tebliğ de Resmî Gazete'de yer aldı. 2024 yılı Mayıs ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi, Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi, Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi ve firma talebine istinaden iptal edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi de yayımlandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12 Haziran 2024 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] sayılı kararı da Resmî Gazete'de yayımlandı. 

İlan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer aldı. Ayrıca, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

 

Bakmadan Geçme