Resmi Gazete'de bugün (14.06.2024)

Resmi Gazete'nin 14 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

14 Haziran 2024 tarihli 32576 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.


Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar arasında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait çeşitli kararlar yer aldı. 


Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği de yayımlandı. 


Resmî Gazete'de ayrıca Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yapılan değişikliklere dair bir tebliğ ile ilgili detaylar yer aldı. 
Anayasa Mahkemesi tarafından alınan çeşitli kararlar ile Danıştay'a ait dokuzuncu daireye ait bir karar da yayımlandı.


Resmî Gazete'nin ilan bölümünde, artırma, eksiltme ve ihale ilanlarına ek olarak çeşitli diğer ilanlar da yer aldı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ilan edildi.

 

memur5.com

Bakmadan Geçme