Resmi Gazete'de bugün (12.06.2024)

Resmi Gazete'nin 12 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

12 Haziran 2024 tarihli ve 32574 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Yürütme ve İdare Bölümünde, Cumhurbaşkanlığına vekâlet etme işlemi kapsamında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekâlet etmesine dair tezkere yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12-14 Haziran tarihlerinde İspanya ve İtalya ziyaret edecek. Söz konusu tarihlerde Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) de Resmî Gazete'de yer aldı.

Yargı Bölümünde ise Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli tarihlerde verdiği kararlar yayımlandı. Bu kararlar arasında, Anayasa Mahkemesinin 31 Ocak 2024 tarihli ve 2017/25008, 2019/15717, 2020/34420 başvuru numaralı kararları ile 28 Mart 2024 tarihli ve 2021/3006, 2021/5841 başvuru numaralı kararları bulunuyor.

İlan bölümünde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer aldı. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

Bakmadan Geçme