Resmi Gazete'de bugün (11.07.2024)

Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

11 Temmuz 2024 tarihli ve 32599 sayılı Resmî Gazete'de çeşitli yönetmelik değişiklikleri ve ilanlar yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü:

Yönetmelikler:

- Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Ege Üniversitesi, lisansüstü eğitim ve öğretim sürecinde çeşitli düzenlemelere giderek, öğrenci ve akademik personelin beklentilerine daha uygun bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Yapılan değişikliklerle ilgili detaylı bilgilere Resmî Gazete'nin ilgili sayısından ulaşılabilir.

- Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Koç Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarında öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla mevcut yönetmelikte bazı değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişiklikler, üniversitenin eğitim politikalarına uygun olarak öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak üzere tasarlandı.

İlan Bölümü:

- Yargı İlanları: Yargı ilanları bölümünde, çeşitli mahkemelerden gelen duyurular ve ilanlar yer alıyor. Bu ilanlar, hukuki süreçlerin şeffaflığını ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla yayınlanıyor.

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Kamu kurumları ve çeşitli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen artırma, eksiltme ve ihale duyuruları bu bölümde bulunabilir. İlgili ilanlar, kamuya açık ihaleler ve mal/hizmet alımları hakkında bilgi yer alıyor.

- Çeşitli İlanlar: Bu bölümde, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen duyurular ve bilgilendirmeler yer alıyor. Bu ilanlar, geniş bir yelpazede farklı konuları kapsayabilir.

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri de Resmî Gazete'de yer aldı. Bu bilgiler, ekonomik verilerin güncel takibi açısından büyük önem taşıyor.

Resmî Gazete'nin 11 Temmuz 2024 tarihli sayısında yer alan tüm yönetmelik değişiklikleri ve ilanlara, Resmî Gazete'nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Bakmadan Geçme