• Haberler
  • Memur
  • TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin görüşmeleri sürüyor

TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin görüşmeleri sürüyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'deki tartışmalı görüşmeleri, muhalefetin yoğun eleştirileri ve iktidar partisi temsilcilerinin cevap ve açıklamalarıyla devam ediyor.

 Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine bugün de devam ediliyor.

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunun tümü üzerinde görüşmelere geçilmeden önce CHP ve DEM parti aleyhte söz aldı. 

Muhalefet partileri kanunu usule aykırı bularak eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Bakan geçen ay 'Biz yasayı hazırladık imza sürecini Meclis'te takip edecekler dedi.' Siz imza sürecini takip edenlersiniz. Siz de imzalayanlarsınız, sizin göreviniz o kadar. Yasanın hangi maddesine baksanız hukuk devletinin ayaklar altına alındığını görüyorsunuz" ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Anayasa Mahkemesi'nin 27 Haziran'a kadar yasal düzenleme yapılması gerektiği kararını hatırlatarak, "Siz ne yaptınız 26 Haziran'da yasa teklifini komisyona sundunuz. Anayasa'ya karşı hile yapıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddeler var ve gelmiş buraya diyorsunuz ki 'Anayasaya aykırı değil.' Tali komisyonları neden işletmediniz, Plan Bütçe ve Adalet Komisyonu tali komisyon değil miydi? Tali komisyonda olan milletvekilerinin teklif metnine ilişkin görüş ve düşüncelerini nasıl almış oldunuz" diye sordu. 

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iki yıl önce verilen ve Anayasa Mahkemesi'nden dönen Öğretmenlik Meslek Kanuna ilişkin, "Anayasaya aykırı bir kanun yapmakta hiçbir sorun görmeyen bir AKP grubu ile karşı karşıyayız. Şimdi diyorsunuz ki acele etmemiz lazım, niye zamanında getirmiyorsunuz. Anayasa sizi bağlamıyor mu? Sayın Bakan geçen ay 'Biz yasayı hazırladık imza sürecini Meclis'te takip edecekler dedi.' Siz imza sürecini takip edenlersiniz. Siz de imzalayanlarsınız, sizin göreviniz o kadar. Yasanın hangi maddesine baksanız hukuk devletinin ayaklar altına alındığını görüyorsunuz. Hangi disiplin kurulunu nasıl seçeceğiniz hangi öğretmene hangi cezayı uygulayacağınız var mı bu yasada?* açıklamasınd abulundu.

TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, daha sonra kanuna ilişkin teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçti.

Saadet Partisi Grubu adına konuşan Mehmet Karaman da Meclis Başkanı'nın tali komisyona ilettiğini ancak tali komisyonun üyelerini toplamadığını, görevini yapmadığını belirtti. Karaman, "kanunun hazırlık ve çalışma aşamaları daha geniş bir zamana yayılmalıydı. Malum bu aralar vergiyi tabana yaymak meşhur oldu, vergi yerine istişare tabana yayılsa hem bu kanunda hem tüm uygulamalarda çatışma ve kutuplaşma olmazdı" dedi.

Ardından görüşmelere geçildi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, kanun teklifinin eğitim sisteminin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, teklifin içeriğinin ve uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti. Kaya, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, Türkiye'nin eğitim politikalarını şekillendirecek nitelikte bir adımdır. Bu nedenle, kanunun her yönüyle titizlikle incelenmesi ve tartışılması gerekmektedir" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, eğitimde yapılacak her değişikliğin ülkenin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kanun teklifinin öğretmenlerin mesleki gelişimine nasıl katkı sağlayacağına odaklanılması gerektiğini belirten Kavuncu, "Öğretmenlikle ilgili yapılacak her düzenleme, eğitim kalitesi ve öğrenci başarısı üzerinde doğrudan etkili olacaktır" şeklinde konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, kanun teklifini eleştirerek, öğretmenlerin karşılaştığı gerçek sorunlara yönelik somut çözümler getirmediğini savundu. Becan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin mesleki ve sosyal haklarına dair yeterli güvence sağlamamaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kanun teklifinin öğretmenler arasında endişe ve belirsizlik yarattığını belirterek, öğretmenlerin mesleklerini daha güvende hissetmeleri için yapıcı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Türkoğlu, "Öğretmenlik, toplumun en önemli mesleklerinden biridir ve bu mesleğe dair yapılan düzenlemeler, öğretmenlerin motivasyonunu ve performansını doğrudan etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kanun teklifinin detaylarını inceleyerek, Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki sorumluluklarını hatırlattı ve öğretmenlerin mesleki özgürlüklerini korumanın önemine vurgu yaptı. Öztürkmen, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlerin mesleki haklarına ve özgürlüklerine dair sağlam bir zemin oluşturması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, kanun teklifinin hukuki boyutunu vurgulayarak, adaletin herkes için eşit ve adil bir şekilde sağlanması gerektiğini belirtti. Oluç, "Öğretmenlerimizin mesleki haklarına dair yapılan her düzenleme, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde ele alınmalıdır" dedi.

Bakmadan Geçme