Resmi Gazete'de bugün (11.06.2024)

11 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

11 Haziran 2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Yönetmelikler bölümünde, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik yer aldı.

Ayrıca Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı.

 Yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesinin çeşitli tarihlerde verdiği kararlar yayımlandı.

 İlân bölümünde ise yargı ilânları, artırma, eksiltme ve ihale ilânları ile çeşitli ilânlar yer aldı. T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ilân edildi.

Bakmadan Geçme