Resmi Gazete'de bugün (10.06.2024)

Resmi Gazete'nin 10 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

10 Haziran 2024 tarihli ve 32572 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde iki önemli yönetmelik değişikliği yer aldı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu değişiklik, üniversitenin eğitim ve sınav süreçlerinde bazı yenilikler ve düzenlemeler getiriyor.

Ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bugün yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, fakültenin eğitim ve sınav sisteminde önemli değişiklikler içeriyor.

İlân Bölümü'nde ise iki ana başlık dikkati çekiyor. İlk olarak, artırma, eksiltme ve ihale ilanları yayımlandı. İkinci olarak, çeşitli ilanlar başlığı altında, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri ilan edildi.

 

Bakmadan Geçme