Resmi Gazete'de bugün (08.06.2024)

Resmi Gazete'nin 8 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

08 Haziran 2024 tarihli ve 32570 sayılı Resmi Gazete'de kararlar ve tebliğle yer aldı. Cumhurbaşkanı Kararları bölümünde, 6772 Sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlenirken, ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda da değişiklik yapıldı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine yönelik yeni bir karar yürürlüğe konuldu.

Tebliğler kısmında ise 5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü desteklemek amacıyla çıkarılan tebliğde de değişiklik yapıldığı bildirildi.

İlan bölümünde, yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer aldı. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bu karar ve tebliğler, ekonomik ve idari alanda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle işçilere verilecek ilave tediye süreleri ve ithalatta ilave gümrük vergisi değişiklikleri, ilgili kesimlerde dikkatle takip ediliyor.

Bakmadan Geçme