Resmi Gazete'de bugün (08.05.2024)

Resmi Gazete'nin 8 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

8 Mayıs 2024 tarih 32540 sayılı Resmî Gazete'de, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gibi önemli yönetmeliklere yayımlandı.

Ayrıca Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ ile 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gibi tebliğler de Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlân bölümünde ise çeşitli ilânlar yer alırken T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği

–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ

–– 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bakmadan Geçme