Resmi Gazete'de bugün (06.06.2024)

Resmi Gazete'nin 6 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

6 Haziran 2024 tarihli ve 32568 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen 7512 Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu, 7513 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7514 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7515 Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7516 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yer aldı.

Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ve Batman illerindeki arazi toplulaştırması, insani yardım malzemelerinin demiryoluyla sevki, enerji iletim hattı projeleri gibi konularda aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin görevlendirilmesi, doğal gaz dağıtım tesislerinin yapımı için acele kamulaştırma kararları da bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Gazetede kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında desteklenecek demiryolu yolcu taşıma hatları ile kamu hizmeti yükümlüsü tren işletmecisinin belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik de yayımlandı. Ayrıca basın kartı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik de Resmi Gazete'de yer aldı.

Dört anayasa Mahkemesi kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'nin İlan Bölümü'nde, aşağıdaki ilanlar yer aldı.

a) Yargı İlanları
b) Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c) Çeşitli İlanlar

Çeşitli İlanlar kategorisi altında, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri ile ilgili bilgiler yayımlandı.

Bakmadan Geçme