Resmi Gazete'de bugün (05.07.2024)

Resmi Gazete'nin 5 Temmuz 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

5 Temmuz 2024 tarihli ve 32593 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararı
- 7/6/2024 Tarihli ve 8639 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8724): Bu karar, ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin mevcut kararda yapılan değişiklikleri ihtiva ediyor.

Yönetmelikler
- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Özel güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına yönelik mevcut yönetmelikte yapılan değişiklikleri kapsıyor.
- Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği: Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin yer değiştirme usul ve esaslarına dair yönetmelik yayımlanmıştır.

Tebliğ
- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ: Bu tebliğ, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz ayı istatistiklerini içeriyor.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/127, K: 2024/105 Sayılı Kararı: Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar, E: 2023/127 ve K: 2024/105 sayılı dosyalarla ilgili olup, anayasal bir hükümle ilgilidir.

İlan Bölümü

a - Yargı İlanları
- Çeşitli yargı ilanlarına bu bölümde yer verildi.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
- Çeşitli artırma, eksiltme ve ihale ilanları bu bölümde yayımlandı.

c - Çeşitli İlanlar
- T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerine ilişkin ilanlar bu bölümde bulunuyor.

Bakmadan Geçme