Resmi Gazete'de bugün (05.06.2024)

Resmi Gazete'nin 5 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı

05 Haziran 2024 Tarihli ve 32567 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin önemli değişiklikler yer aldı. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Kablolu Yayın Yönetmeliği ve Uydu Yayın Yönetmeliği de güncellendi. Bu düzenlemeler, radyo ve televizyon yayınlarının daha etkin ve düzenli bir şekilde sunulmasını amaçlıyor.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 30 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, muhasebe ve denetim standartlarında yeni düzenlemelere gitti. Bu karar, 75935942-050.01.04-[01/24468] sayılı olarak kayda geçti ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli tarihlerde aldığı kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı. 7 Aralık 2023 tarihli ve E: 2021/125, K: 2023/213 sayılı karar, 1 Şubat 2024 tarihli ve E: 2021/38, K: 2024/25 sayılı karar, E: 2022/69, K: 2024/27 sayılı karar ve E: 2023/110, K: 2024/35 sayılı kararlar kamuoyuna duyuruldu. Bu kararlar, çeşitli anayasal konulara ilişkin önemli hukuki değerlendirmeleri içeriyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de, mahkemelerden gelen yargı ilanları, kamu kurumları tarafından düzenlenen artırma, eksiltme ve ihale duyuruları ile çeşitli ilanlar yayımlandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri ilan edildi. Bu bilgiler, ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından takip edenler için önemli veriler sunuyor.

 

Bakmadan Geçme