Resmi Gazete'de bugün (01.05.2024)

Resmi Gazete'nin 1 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 01 Mayıs 2024 Tarihli ve 32533 sayılı nüshası yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci Maddesi'nde yer alan Tevkifat Oranları hakkında alınan Karar, 8434 sayı ile yayımlandı.

Ayrıca Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2024/15) da duyuruldu. İdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar da bu bölümde yer aldı.

Yargı Bölümü'nde ise Yargıtay Kararı ön plana çıktı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne ait bir karar yayımlandı.

İlan Bölümü'nde Artırma, Eksiltme ve İhale İlanlarına yer verildi. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri ilan edildi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)

TEBLİĞ

–– Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2024/15)

KARAR

–– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Bakmadan Geçme