Proje ve kontrolluk işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Proje ve kontrolluk işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etti.

  • 106

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını belirledi. Buna göre, 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kamu sektörüne dahil idarelerin ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekillerine göre fiyat farkı hesabında uygulayacakları esasların 4. maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2024 tarihinden itibaren proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak.

1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları ise 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1. maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.

Bakanlık tarafından belirlenen fiyat artış oranlarını içeren bu tebliğ, 12/8/2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin yürürlükten kaldırılmasını da içeriyor.

Tebliğ, 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Tebliğin hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.

Bakmadan Geçme