Yapı ihalelerinde müteahhitlik karnelerinin değerlendirme katsayıları güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı, tesis ve onarım işlerinde kullanılan müteahhitlik karnelerinin 2024 yılına ait değerlendirme katsayılarını belirledi. Yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

  • 101

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı, tesis ve onarım işlerinde kullanılan müteahhitlik karnelerinin 2024 yılına ait değerlendirme katsayılarını belirledi. Yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Buna göre, ihalelere katılmak isteyen müteahhitlerin, geçerli müteahhitlik karnelerinin kabul edilebilmesi için aşağıdaki katsayılar uygulanacak:

1/3/1981-28/2/1982 arasındaki döneme ait müteahhitlik karneleri için: 470.403,183
1/3/1982-31/12/1982 arasındaki döneme ait müteahhitlik karneleri için: 391.131,537
Ayrıca, iş bitirme belgeleri ve müteahhitlik karneleri için geçerli olan değerlendirme katsayıları da 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, 12/8/2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan düzenleme, 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek.

Bakmadan Geçme