Örneklerle kıdem tazminatı hesabı

  • 122

İşe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

4857 sayıl İş Kanunu’nun 32 nci maddesinde yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır.

Kıdem tazminatının ödenmesinde işçiye sağlanmış ikramiye vb gibi ödemelerde hesaba katılır. 

Kıdem tazminatı hesaplanırken aşağıdaki ödemeler dikkate alınır:

• Çıplak ücret

• Yemek yardımı

• Kasa tazminatı

• Gıda yardımı

• Yakacak yardımı

• Eğitim yardımı

• Konut yardımı

• Giyecek yardımı

• Erzak yardımı

• Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli

• Unvan tazminatı

• Aile yardımı

• Çocuk yardımı

• Temettü

• Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)

• Taşıt yardımı

• Yıpranma tazminatı

• Nitelik zammı

• Sağlık yardımı

• Mali sorumluluk tazminatı

• Devamlı ödenen primler

• İkramiye

Örnek - 1: İşçi Ahmet Bey işyerinde 1 yıl 5 ay çalışmışsa işçiye 1 yıl 5 aylık çalışmasının karşılığı olarak kıdem tazminatı ödenir. Yıldan artan süreler içinde kıdem tazminatı ödenir.

Örnek - 2: İşçiye yılda bir kez ikramiye veriliyorsa işçinin ücreti ile birlik kıdem tazminatının hesaplanmasına esas ücret olarak ikramiyede hesaba katılır. Burada ikramiye 12 aya bölünerek bir aya tekabül eden kısmı bulunarak ücrete eklenerek kıdem tazminatı hesap edilir.

Bakmadan Geçme