• Haberler
  • Memur
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nda meslekten çıkarmaya ilişkin hüküm de var

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nda meslekten çıkarmaya ilişkin hüküm de var

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı Meclis'e sunulma aşamasına geldi. Taslakta öğretmenlerin meslekten çıkarılmasını öngören bir düzenleme de yer alıyor.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, Meclis gündemine sunulmak üzere hazırlandı. Taslakta dikkat çeken önemli maddeler arasında, öğretmenlerin meslekten çıkarılmasını öngören bir düzenleme de bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğine dair yeni düzenlemeleri içeren bir kanun taslağı hazırladı ve bu taslak Meclis gündemine gelmek üzere. Taslakta, öğretmenlerin meslekten çıkarılmasını öngören madde yer aldı. Bu madde, görevini yerine getirmede yetersiz olan öğretmenlerin meslekten ihraç edilmesini mümkün kılacak düzenlemeleri içeriyor.

Bu yeni düzenlemeye göre, Bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişleri tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda öğretmenlik yeterlikleri çerçevesinde yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, öncelikle Milli Eğitim Akademisi tarafından eğitime alınacak. Eğitimi tamamlayan öğretmenler, yeni eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetime tabi tutulacak. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersiz bulunan öğretmenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Bu düzenleme, öğretmenlerin görevlerinde yetersiz bulunmaları durumunda, önce eğitimden geçirilmelerini ve ardından yeniden değerlendirilmelerini öngörüyor. İkinci değerlendirme sonucunda da yeterli bulunmayan öğretmenler, öğretmenlik mesleğinden alınarak idari pozisyonlara atanacak.

Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren hususları düzenleşen söz konusu madde şöyle:

"Öğretmenliğin sona ermesi"
MADDE 25- (1) 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını
kolaylaştırma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları, hayasızca hareketler,
müstehcenlik, fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanların
öğretmenliği sona erer."

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı ile öğretmenlik mesleğinin kalitesinin artırılması  hedefleniyor.

Taslağın Meclis'te ne zaman görüşüleceği henüz kesinleşmemiş olsa da, öğretmenler ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor. Bu yeni düzenleme ile öğretmenlerin mesleki gelişimi ve eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Bakmadan Geçme