• Haberler
  • Memur
  • İstihdam, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde Kariyer Kapısı'nın kullanılması istendi

İstihdam, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde Kariyer Kapısı'nın kullanılması istendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu kurumlarına Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'nun kullanımı konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Platform, kamu personelinin seçiminden terfilerine kadar süreçleri etkinleştirerek, adil bir istihdam ortamı sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu kurumlarına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 12 Haziran 2024 tarihli yazısında belirtildiği üzere, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'nun kullanılması gerektiği vurgulandı. Bu platform, kamu çalışanlarının seçilmesi, yerleştirilmesi, atama ve terfilerinin liyakat esasına göre yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş ücretsiz bir hizmet olarak sunuluyor.

Platform üzerinden atanma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve yurt dışı eğitim süreçleri aktif olarak yürütülüyor. Özellikle e-Devlet entegrasyonu sayesinde doğruluğu teyit edilmiş bilgilerin kullanılması, insan kaynaklarıyla ilgili hataların minimize edilmesine büyük katkı sağlıyor.

Ayrıca, sahte belgelerle yapılan atama ve yerleştirme girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla platformun kritik bir araç olduğu belirtildi. Bu adım, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını destekleyerek, kamu istihdamında adil bir ortamın sağlanması ve süreçlerdeki olumsuzlukların engellenmesi hedefleniyor.

Başkanlığın talebi üzerine, idari kadrolara personel alımı ve diğer süreçlerin Kariyer Kapısı üzerinden yönetilmesi için ilgili kurumların en geç 28 Haziran 2024 tarihine kadar gerekli iletişim bilgilerini bildirmesi isteniyor. Bu çağrıyla birlikte, kamu kurumlarının işleyişinde daha şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı benimsenmesi hedefleniyor.

Cumhurbakanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay imzalı belgede, elektronik imzanın da geçerli olduğu belirtilerek, konunun önemine vurgu yapıldı. Bu adımlarla, Türkiye'de kamu yönetiminin modernizasyonu ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için atılan adımların bir parçası olarak Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'nun önemi bir kez daha vurgulandı.

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının yazısı:


T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı


Konu: Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi:
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 12.06.2024 tarihli ve E-12398592-100.00-30063 sayılı yazısı.
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/E/1-a-5 ve izleyen maddeleriyle; "Kamu kurum ve kuruluşlarında seçme, yerleştirme, atama ve terfiler için yetkinlik ve ölçütlerinin analizine ve geliştirilmesine, liyakat temelli ölçümlere göre atama ve terfilerin gerçekleştirilmesine, ikame personel planlaması dahil kamu çalışanlarının kariyer planlarının oluşturulmasına destek olmak, uygulamaları takip etmek ve değerlendirmek; kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki faaliyetlerini izlemek" görevleri Başkanlığımıza tevdi edilmiştir.
Bu doğrultuda Başkanlığımıza geliştirilen ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu halihazırda ise atanma, görevde yükselme ve unvan değişikliği, yurt dışına eğitim için gönderilecek personelin belirlenmesi süreçlerinin ilan, başvuruların alınması, değerlendirme ve yerleştirme gibi aşamalarında kamu kurumları tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, 29 Devlet Üniversitesi de halen idari kadro işe alım süreçlerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yürütmektedir.
Platformun e-Devlet entegrasyonu sayesinde doğruluğu teyit edilmiş bilgilerin işleme alınması sağlanmakta ve insan kaynakları hatalarının önüne geçilmektedir. Üst düzey kamu kurumlarının ismi ve amacı taklit edilmek suretiyle sahte atama ve yerleştirme belgeleri düzenlenmesi şeklinde tezahür ettiği ilgili yazıyla bildirilen faaliyetlerin de önüne geçecek yegane araçtır.
Uygulama birimi sağlanarak kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, kamu istihdamında hizmet ve fırsat eşitliğinin desteklenmesini, aynı zamanda süreçteki olumsuzlukların önüne geçilmesini teminen;
3) Rektörlüklerin idari kadrolarına personel alımı, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile varsa yurt dışına eğitim için personel gönderilmesi süreçlerinin "Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu" üzerinden yürütülmesi,
b) Platformun kullanılmasından sorumlu olacak biri yönetici seviyesinde ve ikisi uzman seviyesinde olmak üzere en az 2 uzman personelin iletişim bilgilerinin şu kayıt dosyaya derç edilerek 28 Haziran 2024 tarihine kadar resmi yazıyla Başkanlığımıza, aynıca [email protected] e-posta adresine bildirilmesi hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.


Doç. Dr. Salim ATAY
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı

 

Bakmadan Geçme