Ocak ayından itibaren tayın bedeli ne kadar oldu?

Bazı kamu personeli yapılan ödemeler Ocak ayından itibaren arttı. Bunlardan birisi de tayın bedeli. Tayın bedelinin gösterge tutarları bütçe kanunları ile belirlenmekte.

  • 263

Ocak ayından itibaren bazı kamu personeline ödenen tayın bedeli arttı. Bu artış, gösterge tutarları ve bütçe kanunları tarafından belirlendi. Tayın bedeli, 2.100 gösterge rakamıyla maaş katsayısının çarpımıyla hesaplanarak 1.597,82 TL olarak belirlendi. Bu bedel, Milli Savunma Bakanlığına bağlı çeşitli kadrolardaki personel, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, Milli İstihbarat Teşkilâtı'nda çalışanlar ve diğer belirli pozisyonlardaki personele ödeniyor.

MEMUR5.COM editörü tayın bedeli konusunu etraflıca anlatıyor.

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara tayın bedeli denilmektedir.

Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100x0,760871 = 1.597,82 TL’dir.

Tayın bedeli kimlere ödenmektedir?

Barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan;

1- Subay, astsubay, askeri memur, uzman erbaş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline,

2- Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;

3- Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;

4- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele;

5- Milli İstihbarat Teşkilâtında görevli sivil memurları; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşlarındaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurları ve muhafaza teşkilâtında görevli gemi adamlarına,

6- Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlere,

tayın bedeli ödenmektedir.

Bakmadan Geçme