Mühendislikte, teknik hizmetler sınıfında mesleki sorumluluk nedir ne değildir?

Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, kamu hizmeti sunan meslek gruplarının üstlendiği sorumluluklar artıyor. Özellikle mühendisler, mimarlar ve teknik hizmetler sınıfı personeli, projelerin hayata geçirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenirken, olası hukuki ve mali risklerle karşı karşıya kalmakta. Bu risklerle başa çıkabilmek için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası gibi çözümler ön plana çıkmakta.

  • 430

MEMUR5.COM editörü, mühendislikte, teknik hizmetler sınıfında (THS) mesleki sorumluluk nedir ne değildir?" sorusunun cevabını masaya yatırıyor...

Bugün bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, sanayi, hizmet, üretim gibi sektörlerin karmaşıklığı ve etkinliği artmış durumda. Söz konusu durum, sektörlerde faaliyet gösterenlerin üçüncü kişilere zarar verebilme riskini de haliyle artırmakta.  Kamu hizmeti sunan birçok meslek grubu, görevlerini yerine getirirken hata yapma riskiyle karşı karşıya. Özellikle mühendisler, mimarlar ve teknik hizmetler sınıfı personeli, milyon dolarlık projelerin altına imza atarken büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bu nedenle, kamu görevlilerini korumak amacıyla zorunlu mesleki sorumluluk sigortası gibi önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Bu sigorta, kamu hizmeti sunumunda görev alanların mali ve hukuki sorumluluğunu kapsayarak, olası tazminat ve cezai riskleri azaltacaktıır. Meslek gruplarına göre değişen bu sorumluluklar, kamu görevlileri için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Görev tanımına ve çalışma alanına göre değişen tüm bu mesleki sorumluluklar değerlendirildiğinde, kamu görevlilerinin özellikle de mühendis, mimar, şehir plancısı ve THS personelinin karşısına riskler ve yükümlülükler ile dolu bir alan çıkıyor. Teknik Hizmetler Sınıfı’nın mesleki sorumluluğu dendiğinde; hayatın olağan akışının devamı için sunduğu hizmetlerle (yol, su, elektrik, kimya, inşaat, vs.) kamu kurum ve kuruluşunun gerçekleştirdiği projeler, uygulamalar, iş ve işlemleri üstlenen personelin sorumluluğu akıllara geliyor.

Memur-Sen tarafından yayımlanan  'Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli/Çalıştayı Raporu'nda “mesleki sorumluluk” kavramı da detaylı bir şekilde inceleniyor.

Raporun "Mesleki Sorumluluk" başlıklı bölümünde, "Bir unvana birden fazla görev yüklenirken o görevlerin getirdiği sorumluluklardan kamu görevlilerini koruyacak ‘Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’ hayata geçirilmelidir" önerisi yer alıyor. 
 

Raporun “Mesleki Sorumluluk” başlıklı bölümü şöyle:

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak sanayi, hizmet, üretim vb. sektörler daha etkin ve daha komplike bir hal almıştır. Buna paralel olarak, sektörlerin ve sektör alanlarında çalışanların, üçüncü kişilere zarar verebilme ihtimali artmış, yargı kararlarıyla bu zararların nevi değişmiş, kapsamı genişlemiş, ekonomik boyutu büyümüştür.

İdare de, sosyal devlet olarak hayata katılma sorumluluğu gereği tüzel kişiliği ve kamu görevlileri ile bu tablonun bir parçası haline gelmiştir. Kamu hizmeti sunumunda birçok meslek grubu, görev tanımlarındaki işleri yerine getirirken ve mesleki faaliyetini sürdürürken kusur, hata, ihmal veya taksirle üçüncü kişilere zarar verebilme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Hatta bu sorumluluk kimi durumlarda yalnızca mali ve hukuki sorumlulukla kalmayıp cezai sorumluluğa ve sonucunda ceza yaptırımlarına kadar gidebilmektedir.

Doktorların malpraktis davaları, avukatların özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu müvekkiline zarar vermesi, mimarların yapı üretim sürecinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklar, mühendislerin milyon dolarlık projelerin altına imza atması sonucu yüklendiği ağır sorumluluk, projelerin hayata geçirilmesinde teknik hizmetlerin karşılaşabileceği olaylar gibi birçok nedenden dolayı kamu görevlilerinin üzerinde ciddi bir tazminat ve hapis veya para cezası riski bulunmaktadır.

İşte görev tanımına ve çalışma alanına göre değişen tüm bu mesleki sorumluluklar değerlendirildiğinde, kamu görevlilerinin özellikle de mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik hizmetler sınıfı personelinin karşısına riskler ve yükümlülükler ile dolu bir alan çıkmaktadır. Teknik Hizmetler Sınıfı’nın mesleki sorumluluğu dendiğinde; hayatın olağan akışının devamı için sunduğu hizmetlerle (yol, su, elektrik, kimya, inşaat, vs.) kamu kurum ve kuruluşunun gerçekleştirdiği projeler, uygulamalar, iş ve işlemleri üstlenen personelin sorumluluğu unutulmamalı; bir unvana birden fazla görev yüklenirken o görevlerin getirdiği sorumluluklardan kamu görevlilerini koruyacak ‘Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’ hayata geçirilmelidir.

Bakmadan Geçme