Birden fazla yüksek lisans yapanlara ilave kademe verilir mi?

Devlet memurlarının birden fazla yüksek lisans yapmaları halinde her defasında ilave bir kademe ilerlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı tartışmalı bir konudur.

  • 153

Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlar, her master derecesi için kademe ilerlemesinden yararlabilirler mi?

Bazen memurların birden fazla yüksek lisans yaptığına şahit olunmaktadır. Bu çerçevede her yüksek lisans derecesi için ilave bir kademe ilerlemesi alınıp alınmayacağı merak edilmekte ve kamu kurumları da bu konuda tereddüde düşebilmektedir.

657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde; Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanacağı, master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu konuyla ilgili olarak, kaldırılan Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüşe göre; 657 sayılı Kanun'un 36/A-9'uncu maddesine göre, lisans üstü öğrenimin düzeyi, alanı veya dalıyla bağlı olmaksızın her durumda ilgili devlet memuruna bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmektedir.

Bu haktan bir defa yararlandıktan sonra aynı veya farklı dallarda ve farklı düzeylerde lisans üstü eğitim alınması durumunda yeni bir kademe ilerlemesi uygulaması mümkün değildir. 

 

Bakmadan Geçme