Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında kullanılacak olan 2024 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine dair tebliğ Resmî Gazete'de yayımlandı.

  • 111

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında kullanılacak olan 2024 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine dair tebliğ Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin hesaplanmasında temel alınacak olan 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak belirlendi. KDV hariç olmak üzere genel giderler (%15) ve yüklenici kârı (%10) da hesaba katılarak maliyetler belirlendi.

Tebliğde, benzer yapıların belirlenmesine ilişkin açıklamalar da yer aldı. İlgili gruptaki yapılar, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi'nden yararlanılarak belirlenecek. Revizyon çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar için ise, önceki yıllara ait belirlenmiş olan yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeden 2024 yılı tebliğinde karşılığı olan tutarlar esas alınacak.

Tebliğde belirtilen yapıların birim metrekare maliyetleri, asgari mahal listesine göre belirlenen yapı malzemeleri dikkate alınarak hesaplandı. Ayrıca, yapı yaklaşık birim maliyetlerinin tespitinde arsa bedeli, çevre düzenlemesi, altyapı giderleri dikkate alınmadı.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlanırken, hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek.

Bakmadan Geçme