• Haberler
  • Memur
  • Milyonlarca memurun zam ve tazminatlarını düzenleyen kararname hala çıkmadı!

Milyonlarca memurun zam ve tazminatlarını düzenleyen kararname hala çıkmadı!

Milyonlarca memurun ödemelerini düzenleyen 2024 yılına ait zam kararnamesi hala çıkmadı. Geçmiş yıllarda da gecikmeli olarak çıktığı için buna alışıldı denilebilir.

Her yıl Yanödeme Kararnamesi’nin uzatılması yerine tekrar tekrar gecikmeli olarak Zam Kararnamesinin uzatıldığı görülmektedir. Şuana kadar 2024 yılına ait zam kararnamesi çıkarılmadı.

Uzatma kararnamelerinde her yıl aynı kelimelerin yan yana geldiği “17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2023 yılında da devam edilmesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” “Bu Karar 1/1/20.. tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer” ifadeleri görülmektedir.

Görüleceği üzere, bu ifadelerdeki tek değişiklik kararnamenin uygulanacağı yıldır. Bu değişikliğin de yılın başında yapılması gerekirken uzunca bir süre geçtikten sonra yapıldığı görülür. Birçok kamu kurumu 2024 yılında 2023 yılı için geçerli olan bir kararnameye göre zam ve tazminatları nasıl uygulayacağını düşünür durur. İmdadına ise bu senede nasıl olsa kararname çıkar hayali yetişir.

657 sayılı Kanun'a göre Kararnamenin her yıl çıkarılması gerekiyor

657 sayılı Kanun’un 152’nci maddesinde; “Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154’üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanı’nca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur” ifadesi yer almaktadır.

Yanödeme Kararnamesi 703 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrasında Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmaktadır. Ancak, 152’nci maddede yer alan “yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur” amir hükmü gereğince aynı hükümler her yıl sürekli olarak tekrarlanmasına ve gereksiz iş yükü oluşturmasına rağmen, birilerinin niçin biz her yıl makamları gereksiz yere meşgul ediyoruz diye düşünerek kanunda yer alan bu düzenlemeyi değiştirme gereği duymadığını merak ediyoruz.

Kanunda nasıl bir değişiklik yapılırsa sorun çözülür?

Çıkarılacak bir torba kanunda konu kökten çözülebilir. Bunun için de 657 sayılı Kanun’un 152’nci maddesinde yer alan “ve 154’üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanı’nca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır şeklindeki bir düzenleme işi kökten çözecektir. Yoksa her yıl aynı ifadelerin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma zorunluluğu gecikmeli olarak devam edip durur. 

Bakmadan Geçme