• Haberler
 • Memur
 • Milli İstihbarat Akademisi güz dönemi lisansüstü program başvuruları başladı

Milli İstihbarat Akademisi güz dönemi lisansüstü program başvuruları başladı

Millî İstihbarat Akademisi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı. Başvurular 26 Haziran- 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında basvuru.mia.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

Milli İstihbarat Akademisi, 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için lisansüstü programlara başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki "İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı"na 5 Temmuz tarihine kadar başvurabilecekler.

Milli İstihbarat Akademisi'nin açıklamasına göre, başvurular "basvuru.mia.edu.tr" adresinden online olarak yapılacak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabileceği bu programlara katılmak isteyen adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından mezun olmaları veya mezuniyet aşamasında olmaları gerekiyor. Ayrıca ALES (SÖZ/EA/SAY) sınavından en az 75 puan almış olmaları ve İngilizce dil yeterliliği için YDS veya e-YDS'den en az 80 puan veya buna denk kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından alınmış bir puanı göstermeleri gerekiyor. Başvuru sürecinde adayların ayrıca bir niyet mektubu sunmaları da şart koşuluyor.

Akademide sadece lisansüstü eğitim verilecek olup, başvuruları değerlendirilen adaylar yazılı bilimsel sınav ve mülakat süreçlerinden geçecekler. Adaylar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan ilk 15 öğrenci, programlara asil olarak kabul edilecek.

Milli İstihbarat Akademisi, öğrencilere eğitim sürecinde çeşitli araştırma projelerinde yer alma imkanı sunarak, istihbarat, güvenlik, strateji, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırmalar yapmayı teşvik ediyor. Akademik bakış açısıyla Türkiye'nin stratejik önceliklerine uygun olarak eleştirel düşünme ve analiz kapasitesine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen programlar, mezunlarını özel sektör, akademi ve devlet kurumlarında çalışabilecek nitelikte donatmayı amaçlıyor.

Akademinin duyurusu:

MİA LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI BAŞLADI

Millî İstihbarat Akademisi (MİA), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, 5 Temmuz tarihine kadar çevrimiçi olarak alınacak. İşte başvuru süreci, önemli tarihler ve başvuru koşulları:

A. Önemli Tarihler:

 • 26 Haziran - 5 Temmuz 2024: Başvurular
 • 11 Temmuz 2024: Bilimsel Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların İlanı
 • 18-19 Temmuz 2024: Bilimsel Yazılı Sınav
 • 31 Temmuz 2024: Mülakata Girmeye Hak Kazananların İlanı
 • 9 Ağustos 2024: Mülakat Sınavı
 • 12 Ağustos 2024: Nihai Sonuçların Açıklanması
 • 14 Ağustos 2024 - 16 Ağustos 2024: Kesin Kayıt Tarihleri
 • 20 Ağustos 2024 - 21 Ağustos 2024: Yedek Kayıtlar

B. Başvuru Süreci:

 • Başvurular, adaylar tarafından 26 Haziran 2024 ile 5 Temmuz 2024 saat 17:00 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
 • Adayların sağlaması gereken bilgi ve belgeler:
  • Ad-Soyad
  • T.C. Kimlik No
  • Eğitim ve adres bilgisi
  • Başvurduğu enstitü ve program bilgisi
  • Niyet mektubu (700 kelime)
  • YÖKSİS aracılığıyla elde edilecek genel ağırlıklı not ortalaması bilgisi ve transkript belgesi
  • ALES ya da GMAT/GRE sonuç belgesi
  • İngilizce yabancı dil sınavı belgesi (YDS, E-YDS ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavları)
  • Okul tanıma belgesi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiklerinin bulunmadığına dair belge
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

C. Kontenjanlar: MİA İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde açılacak lisansüstü programların kontenjanları aşağıdaki gibidir:

 • İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı:
  • Asil: 15
  • Yedek: 15
 • Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı:
  • Asil: 15
  • Yedek: 15

D. Başvuru Koşulları:

 1. Millî İstihbarat Akademisi bünyesinde açılacak lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.
 2. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından (en az 2.5 genel ağırlıklı not ortalaması ile) mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. (Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları ünivers

Elbette! Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi vermek için aşağıdaki bilgileri sunabilirim:

D. Başvuru Koşulları:

 1. Millî İstihbarat Akademisi bünyesinde açılacak lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.
 2. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından (en az 2.5 genel ağırlıklı not ortalaması ile) mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. (Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosu bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
 3. Henüz mezun olmadan başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde üniversitelerinden ya da E-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgelerini ibraz etmek ve YÖKSİS’te mezun olarak yer almak zorundadırlar.
 4. Adayların üniversite ve genel ağırlıklı not ortalama bilgileri YÖKSİS üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanların, mezun ya da mezuniyet aşamasında oldukları üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.

5. Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için ALES’ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan (GRE/GMAT için muadili) almış olmak gereklidir. ALES/GRE/GMAT sınavları sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

6. İngilizce Yabancı Dil Sınavı: Yüksek Lisans programları için İngilizce YDS ya da EYDS’den en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan alınması gereklidir. Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. (12 Haziran 2019 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.) TOEFL ve PTE Akademik sınavları 2 yıl geçerlidir. (Başvurularda YÖKDİL İngilizce puanı kabul edilmemektedir.)

7. Başvuran adayların her ne sebeple olursa olsun bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından çıkarılmamış olması gerekmektedir.

8. Adaylar, ilgili Yüksek Lisans programının yürütüldüğü Ana Bilim Dalı ve Enstitü tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmayacaklardır. Bu süreçte mazeret kabul edilmemektedir.

E. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Adaylara dönük değerlendirme süreci aşamalı bir şekilde ve belli kriterlere dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Değerlendirme süreci şu şekildedir:

1. Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES ve dil sınavı puanları ile genel ağırlıklı not ortalamalarından hareketle Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak ortalama puanları oluşturulacaktır ve adaylar bu puanlara göre sıralanacaktır. Bu sıralamada ilk 200’e giren adaylar bilimsel yazılı sınavına girmeye hak kazanacaklardır. İlgili ölçütlerin değerlendirmedeki ağırlıklarına aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 1. Bilimsel Yazılı Sınav Öncesi Değerlendirme Ağırlıkları

| Ölçüt                        | Ağırlık Yüzdesi (%) |
|------------------------------|---------------------|
| ALES veya eşdeğer sınav puanı | 50                  |
| Genel Ağırlıklı Not Ortalaması | 30                  |
| İngilizce Dil Sınavı Notu    | 20                  |
| TOPLAM                    | 100             |

*Yapılan değerlendirmeler neticesinde yazılı sınava girmeye hak kazanan/kazanamayan adaylara e-posta aracılığıyla “bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazandınız” ya da “bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazanamadınız” şeklinde bilgi iletilecektir. Ayrıca değerlendirme sonuçlarınızı basvuru.mia.edu.tr adresinden Kullanıcı Adı ve Parola ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve zamanına ilişkin bilgiler http://basvuru.mia.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

2. Bilimsel yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılırken 69 ve altı puan alan adaylar başarısız sayılır.

3. Adayların ALES veya eşdeğer sınav puanları ile bilimsel yazılı sınav notlarından hareketle Tablo 2’deki ağırlıklar kullanılarak ortalama puanları oluşturulacaktır ve adaylar bu puanlara göre sıralanacaktır. Mülakata alınacak aday sayısı program kontenjanının 3 katıdır.

Tablo 2. Mülakat Öncesi Değerlendirme Ağırlıkları

| Ölçüt                        | Ağırlık Yüzdesi (%) |
|------------------------------|---------------------|
| ALES veya eşdeğer sınav puanı | 50                  |
| Bilimsel Yazılı Sınav Notu   | 50                  |
| TOPLAM                    | 100             |

*Mülakata girmeye hak kazanan/kazanamayan adaylara e-posta aracılığıyla “mülakat sınavına girmeye hak kazandınız” ya da “mülakat sınavına girmeye hak kazanamadınız” şeklinde bilgi iletilecektir. Ayrıca mülakat sınavı sonuçlarınızı basvuru.mia.edu.tr adresinden Kullanıcı Adı ve Parola ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve zamanına ilişkin bilgiler http://basvuru.mia.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

4. Mülakat sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılırken 69 ve altı puan alan adaylar başarısız sayılır.

5. Mülakat sınavında başarılı olan adayların ALES puanları ile bilimsel yazılı sınav ve mülakat notlarından hareketle ve Tablo 3’teki ağırlıklar kullanılarak nihai ortalama puanları oluşturulacaktır ve adaylar bu puanlara göre -en yüksekten en düşük puana doğru- sıralanacaktır. Bu sıralamada kontenjan sayısına kadar olan adaylar asil aday olarak belirlenecektir. En son asil adayı takip eden kontenjan sayısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.

Tablo 3. Nihai Değerlendirme Ağırlıkları

| Tezli Yüksek Lisans Programı (%) | Ağırlık Yüzdesi (%) |
|----------------------------------|---------------------|
| ALES veya eşdeğer sınav puanı    | 50                  |
| Bilimsel Yazılı Sınav Notu       | 20                  |
| Mülakat Notu                      | 30                  |
| TOPLAM                        | 100             |

*Nihai puan değerlendirme aşaması sonucunda başarılı ya da başarısız olan adaylara e-posta aracılığıyla “asil olarak kesin kayıt hakkı kazandınız”, “kesin kayıt hakkı kazanamadınız” ya da “yedek aday olma hakkı kazandınız” şeklinde bilgi iletilecektir. Ayrıca değerlendirme sonuçlarınızı basvuru.mia.edu.tr adresinden Kullanıcı Adı ve Parola ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

6. Okul Tanıma Belgesi (T.C. Vatandaşı): Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunmaları durumunda, Yükseköğretim Kurumundan okul tanıma belgesi almaları gerekmektedir.

7. Bilimsel yazılı sınav ve mülakat neticesinde asil adaylar ve yedek adaylar ilan edilir. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan veya yaptırma hakkını kaybeden adayların yerine yedek adayların kaydı hususunda izlenecek prosedür şu şekildedir:
   - a. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine kayıt alınmak üzere boş kontenjan sayısının iki katı kadar yedek adaya e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılır.
   - b. Yedek adaylardan ilgili tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt yapılır. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı daha yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler.
   - c. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış yedek adaylar puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır ve kesin kayıt hakkı kazananlar belirlenir.
   - d. Kesin kayıt hakkı kazanan yedek adaylar ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yapmak üzere başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler.

F. KAYIT SÜRECİ

Adayın kesin kayıt hakkı kazanması durumunda https://basvuru.mia.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde kesin kayıt için istenen belgelerle Enstitü öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir.

1. Kesin kayıt için istenen belgeler:
   - a. Çevrimiçi Aday Başvuru Formu
     - i. Çevrimiçi başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve imzalanacaktır.
   - b. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
     - i. Tezli Yüksek Lisans Başvurusu için 1 (bir) adet lisans mezuniyet belgesi (Asıl belge gösterilip fotokopisi teslim edilecektir. E-devletten alınacak barkodlu belge de kabul edilecektir.)
   - c. Transkript
     - i. Tezli Yüksek Lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans transkripti (Asıl belge) (Islak imzasız ya da barkodsuz transkriptler kabul edilmeyecektir. E-devletten alınacak barkodlu belge de kabul edilecektir.)
   - d. ALES Sonuç Belgesi ya da GRE-GMAT Sonuç Belgesi
     - i. İlgili Sınav Sonuç belgelerinin geçerliliği sonuç açıklanma tarihinden itibaren beş (5) yıldır.
   - e. İngilizce Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
     - i. Dil Sınav Sonuç Belgelerinin geçerlilik süresi sonuç açıklanma tarihinden itibaren beş (5) yıldır.
     - ii. Aday öğrencinin, beyan ettiği sınav sonuç belgelerinin çıktılarına, “Belgenin doğruluğunu beyan ederim.” ifadesini yazıp imzalaması gerekmektedir.
   - f. Nüfus Cüzdanı Sureti
     - i. Nüfus cüzdanının iki yüzünün tek sayfada sureti.
   - g. Fotoğraf
     - i. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
   - h. YÖK’ten Tanıma Belgesi
     - i. Bu belge, ÖSYM yerleştirmesi dışında bir üniversiteden mezun olan T.C. vatandaşı adaylardan istenmektedir.
   - i. Erkek adaylar için askerlikle ilişiklerinin bulunmadığına dair belge
   - j. Çalışan adayların çalıştıkları kurumdan, lisansüstü öğrenim görmesinde ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge.

2. Sınav sonucunda kesin kayıt hakkı kazananlar başvuru sırasında istenen belgeler ile enstitü öğrenci işlerine şahsen başvuru yapacaklardır. İstenen belgeler öğrenci işleri personeli tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Eksik belge olması durumunda kesin kayıt gerçekleştirilmeyecektir.

G. ÖNEMLİ BİLGİLER ve DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar, Yüksek Lisans programları arasında sadece bir programa başvurabilirler.
2. Bilimsel yazılı sınav ve sözlü mülakatlar yüz yüze yapılacaktır.
3. Değerlendirme sürecinin her aşamasında adaylar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Ayrıca adaylar başvuru.mia.edu.tr adresi üzerinden süreci takip edebilecektir.
4. Adaylar güvenlik tahkikatına tabi tutulacak, tahkikatı geçemeyen adayların başvuru süreci re'sen sonlanacaktır.
5. MİA lisansüstü program başvurularında YÖKDİL İngilizce puanı kabul edilmemektedir.
6. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır

 

 

Bakmadan Geçme