Meclis Parti Grup Başkanlıklarındaki sözleşmeli personel ne kadar ücret alıyor?

Siyasi partilerin Meclis Grup Başkanlıklarındaki sözleşmeli danışmanların ne kadar ücret aldıklarını açıklamaya çalışacağız.

  • 130

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesine göre;

1- Yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

2- Bu kapsamda her siyasi parti grubunda on grup danışmanı, yirmi beş büro görevlisi ve TBMM’de grubu bulunan her bir siyasi parti için, her bir siyasi parti grubunun milletvekili sayısının yüzde onu oranında ilave büro görevlisi çalıştırılabilir.

3- Bunlardan grup danışmanına (85.000), büro görevlisine (73.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Buna göre, grup danışmanına 85.000*0,760871 = 64.674 TL, büro görevlisine 73.000*0,760871= 55.543,58 TL brüt ücret ödenmektedir.

Bakmadan Geçme